Publicat el Deixa un comentari

Ginseng. La planta de l’energia

Los beneficios y propiedades del Ginseng en Les Coses Bones

Aquest remei natural, el ginseng, que es coneix i usa des de fa mil·lennis en la medicina xinesa i cada vegada més a Occident, no només és un estimulant del sistema nerviós central (SNC), exerceix també un efecte tònic general sobre el cos i la ment, augmentant la resistència a l’estrès, la fatiga i la falta de concentració, la qual cosa constitueix la seva principal aplicació terapèutica.

Un recent estudi del doctor Arsalan Karhazmi ha demostrat científicament per primera vegada, que el ginseng estimula la resposta immunitària i protegeix contra les infeccions.

La planta exerceix el seu efecte protector per dues vies: d’una banda activa els limfòcits Th1, unes cèl·lules que constitueixen una defensa eficaç i precisa de l’organisme davant els agents externs; d’altra banda, redueix l’activitat d’altres cèl·lules immunitàries, els limfòcits Th2, les quals actuen tant contra els bacteris i virus com contra les cèl·lules sanes, la qual cosa pot danyar-les, inflamar els teixits o fins i tot agreujar la malaltia.

El pes de l’evidència científica

Segons el doctor Karhazmi, “la importància del treball de Copenhaguen radica que s’ha emprat un extracte de ginseng estandarditzat, que conté exactament la mateixa quantitat i qualitat de compostos, per la qual cosa el treball compleix el requisit bàsic de tota demostració científica: pot reproduir-se totes les vegades que vulgui obtenint sempre el mateix resultat “.

El consum de Panax ginseng exerceix efectes estimulants i tonificants, sobre els diversos sistemes de l’organisme.

Estimula el sistema nerviós, exercint una activitat antihipnótica, sense ocasionar excitació, ni afectar les funcions motores com succeeix amb els fàrmacs destinats a alleujar l’ansietat, l’estrès o la depressió, augmenta l’activitat cerebral i millora les seves funcions, com la concentració i la memòria.

També millora el rendiment físic i intel·lectual, i exerceix una possible acció positiva sobre la potència sexual. Així mateix, augmenta la resistència física al fred, a la calor i les radiacions.

Pel seu efecte antidiabètic, millora l’eficàcia de la glucosa i és útil com a suport al tractament de persones amb diabetis o intolerància a la glucosa. El ginseng incrementa la secreció d’insulina i regula la formació de glucogen hepàtic.

També estimula la suprarenal i per això la concentració de l’hormona cortisona en l’organisme, la qual cosa explica les seves propietats antiinflamatòries. A causa dels seus saponósidos, exerceix una acció antitumoral.

L’arrel té acció hipotensora o hipertensiva, depenent de la proporció dels diferents ginsenósidos que contingui. Pot millorar la disfunció de l’endoteli vascular en pacients amb hipertensió i produeix vasodilatació en les artèries cerebrals.

S’utilitza sobretot per combatre els estats d’ansietat i estrès, així com la fatiga física i psicològica, i afrontar els estats o etapes de major esforç o exigència del cos i la ment. També s’usa per estimular des de la resistència i el rendiment en l’esport fins a l’energia, l’atenció, l’activitat sexual, la memòria i la concentració.

Per via oral, el ginseng es pren en forma d’extractes secs encapsulats o en pols, extractes líquids, tintura o decocció. Aquesta planta també és ingredient de nombrosos suplements dietètics, destinats a estimular l’organisme.

Per exemple a Les Coses Bones et proposem:

ginseng productos en Les Coses Bones

Els xinesos consumeixen el ginseng des de fa segles, per estimular el desig sexual. Segons els partidaris d’aquest ús, aquesta arrel afavoreix l’erecció en l’home i l’excitació sexual femenina, en impulsar la producció d’esperma i d’hormones.

Però malgrat la seva reputació de afrodisíac, encara no hi ha evidència concloent que estimuli la gana sexual.

Precaucions

A causa de l’ús continuat, pot aparèixer la “síndrome d’abús del ginseng“, caracteritzat per hipertensió arterial, nerviosisme i insomni. Per evitar-ho, s’aconsella prendre-ho durant més de 6 setmanes seguides. El seu consum excessiu també pot causar dolor al pit, efectes estrogènics, canvis en la menstruació i augment de la libido. Aquests efectes remeten al disminuir la dosi o discontinuar el tractament.

Atès que és un estimulant, no cal excedir-se en les dosis ni prendre-ho juntament amb altres substàncies que estimulin l’organisme, com el cafè, els refrescos de cola o el te, que contenen cafeïna.

A més, el ginseng pot disminuir l’efecte depressor d’alguns psicofàrmacs, interferir l’acció de la clorpromazina, i potenciar l’acció dels medicaments denominats IMAOs, podent provocar crisis hipertensives, cefalees, temors i manies. Cal consultar al metge si es pren medicació.

D’altra banda, es desaconsella el consum de la planta en casos d’arítmies cardíaques, hipertensió, ansietat, nerviosisme i embaràs.

Les Coses Bones

C/ Major 12.  93 680 11 94

info@lescosesbones.com

http://www.facebook.com/LesCosesBones

http://www.twitter.com/lescosesbones

Publicat el Deixa un comentari

Ginseng Una raiz poderosa

Los beneficios y propiedades del Ginseng en Les Coses BonesEste remedio natural, el ginseng,  que se conoce y usa desde hace milenios en la medicina china y cada vez más en Occidente, no sólo es un estimulante del sistema nervioso central (SNC), ejerce también un efecto tónico general sobre el cuerpo y la mente, aumentando la resistencia al estrés, la fatiga y la falta de concentración, todo lo cual constituye su principal aplicación terapéutica.

Un reciente estudio del doctor Arsalan Karhazmi ha demostrado científicamente por primera vez, que el ginseng estimula la respuesta inmunitaria y protege contra las infecciones.

La planta ejerce su efecto protector por dos vías: por un lado activa los linfocitos Th1, unas células que constituyen una defensa eficaz y precisa del organismo frente a los agentes externos; por otra parte, reduce la actividad de otras células inmunitarias, los linfocitos Th2, las cuales actúan tanto contra las bacterias y virus como contra las células sanas, lo cual puede dañarlas, inflamar los tejidos o incluso agravar la dolencia.

El peso de la evidencia científica

Según el doctor Karhazmi, “la importancia del trabajo de Copenhague radica en que se ha empleado un extracto de ginseng estandarizado, que contiene exactamente la misma cantidad y calidad de compuestos, por lo cual el trabajo cumple el requisito básico de toda demostración científica: puede reproducirse todas las veces que quiera obteniendo siempre el mismo resultado”.

El consumo de Panax ginseng ejerce efectos estimulantes y tonificantes, sobre los diversos sistemas del organismo.

Estimula el sistema nervioso, ejerciendo una actividad antihipnótica, sin ocasionar excitación, ni afectar las funciones motoras como sucede con los fármacos destinados a aliviar la ansiedad, el estrés o la depresión, aumenta la actividad cerebral y mejora sus funciones, como la concentración y la memoria.

También mejora el rendimiento físico e intelectual, y ejerce una posible acción positiva sobre la potencia sexual. Asimismo, aumenta la resistencia física al frío, al calor y las radiaciones.

Por su efecto antidiabético, mejora la eficacia de la glucosa y es útil como apoyo al tratamiento de personas con diabetes o intolerancia a la glucosa. El ginseng incrementa la secreción de insulina y regula la formación de glucógeno hepático.

También estimula la suprarrenal y por ello la concentración de la hormona cortisona en el organismo, lo cual explica sus propiedades antiinflamatorias. Debido a sus saponósidos, ejerce una acción antitumoral.

La raíz posee acción hipotensora o hipertensiva, dependiendo de la proporción de los distintos ginsenósidos que contenga. Puede mejorar la disfunción del endotelio vascular en pacientes con hipertensión y produce vaso dilatación en las arterias cerebrales.

Se utiliza sobre todo para combatir los estados de ansiedad y estrés, así como la fatiga física y psicológica, y afrontar los estados o etapas de mayor esfuerzo o exigencia del cuerpo y la mente. También se usa para estimular desde la resistencia y el rendimiento en el deporte hasta la energía, la atención, la actividad sexual, la memoria y la concentración.

Por vía oral, el ginseng se toma en forma de extractos secos encapsulados o en polvo, extractos líquidos, tintura o decocción. Esta planta también es ingrediente de numerosos suplementos dietéticos, destinados a estimular el organismo.

Por ejemplo en Les Coses Bones te proponemos :

ginseng productos en Les Coses Bones

Los chinos consumen el ginseng desde hace siglos, para estimular el deseo sexual. Según los partidarios de este uso, esta raíz favorece la erección en el hombre y la excitación sexual femenina, al impulsar la producción de esperma y de hormonas.

Pero pese a su reputación de afrodisíaco, aún no hay evidencia concluyente de que estimule el apetito sexual.

Precauciones

Debido al uso continuado, puede aparecer el “síndrome de abuso del ginseng”, caracterizado por hipertensión arterial, nerviosismo e insomnio. Para evitarlo, se aconseja tomarlo durante más de 6 semanas seguidas. Su consumo excesivo también puede causar dolor en el pecho, efectos estrogénicos, cambios en la menstruación y aumento de la libido. Estos efectos remiten al disminuir la dosis o discontinuar el tratamiento.

Dado que es un estimulante, no hay que excederse en las dosis ni tomarlo junto con otras sustancias que estimulen el organismo, como el café, los refrescos de cola o el té, que contienen cafeína.

Además, el ginseng puede disminuir el efecto depresor de algunos psicofármacos, interferir la acción de la clorpromacina, y potenciar la acción de los medicamentos denominados IMAOs, pudiendo provocar crisis hipertensivas, cefaleas, temores y manías. Hay que consultar al médico si se toma medicación.

Por otra parte, se desaconseja el consumo de la planta en casos de arritmias cardíacas, hipertensión, ansiedad, nerviosismo y embarazo.

Les Coses Bones

C/ Major 12.  93 680 11 94

info@lescosesbones.com

http://www.facebook.com/LesCosesBones

http://www.twitter.com/lescosesbones

Publicat el Deixa un comentari

Aprovecha este septiembre. 15% de descuento en productos GUAM

Productos de la línea GUAM

Aprovecha este septiembre. 15% de descuento en productos GUAM

Productos de la línea GUAMFangocrema Guam Dren: Con su propiedades altamente drenaje, mejora de la apariencia estética si tienes hinchazón y pesadez en las piernas.

DUO GUAM Tratamiento contra las ESTRíAS Crema Seno-Cuerpo: gracias a su fórmula innovadora que ofrece la combinación sinérgica de Algas GUAM Alga verde Chlorella vulgaris y Agua de Fuente Marina de Noirmoutier, ayuda a prevenir y contrarrestar las estrías.

Guam Fangocrema Noche : Adelgaza con Guam Fangocrema de noche y da nueva forma a tu silueta durante la noche. La simplificación consiste en la acción de remodelación cosmética que no implica la pérdida de peso

Entra en nuestra web y disfruta de este 15% de descuento

Les Coses Bones de Molins de Rei

Publicat el Deixa un comentari

¿Qué es la plata coloidal? ¿Cuáles son sus beneficios?

Plata Coloidal en Les Coses Bones de Molins de ReiLa utilización del elemento plata en la medicina se remonta al año 1900, y pronto la literatura médica recogió y explicó sus propiedades y usos.
Fue el Dr. Henry Crooks quien estudió y demostró los beneficios de  la plata coloidal como germinicida, es decir como eliminador de gérmenes, al mismo tiempo que no tóxica para el ser humano.
La investigaciones han verificado los efectos positivos de la plata coloidal contra todas las especies de hongos, bacterias, protozoarios, parásitos y ciertos virus.
Muchos antibióticos alopáticos actúan solamente sobre algunos microorganismos, presentando también efectos secundarios como la eliminación de la flora bacteriana en el intestino, pero el coloide de plata actúa sobre más de 650 enfermedades.
La plata coloidal es un poderoso antibiótico y antivírico que inactiva las enzimas de todas las células bacterianas, hongos y virus que estas usan en su metabolismo del oxígeno. Al entrar en contacto con la plata se produce una asfixia de estas enzimas.
¿Cómo se usa la plata coloidal?
Depende del problema. En casos de parásitos, cándidas, fatiga crónica,herpes zoster y muchas enfermedades virales y bacterianas puede tomarse oralmente.
También se usa para combatir problemas de boca como la piorrea o la amigdalitis.
Es útil también para tratar afecciones de la piel como son el acné, las verrugas, o en caso de heridas abiertas y en caso de la conjuntivitis.
En general, para una concentración de 120 ppm, se recomienda ingerir de 10 a 15 gotas tres veces al día, entre comidas. Su aplicación en niños es posible debiéndose ajustar la dosis a su peso.
Como ves la plata coloidal presenta unas ventajas ( sin toxicidad, sin efectos secundarios, no interacciona con otros medicamentos) muy positivas.
En Les Coses Bones te podemos explicar nuestra experiencia con este producto, recomendándotelo con seguridad.
Te esperamos.
Les Coses Bones de Molins de Rei
C/ Major 12
Molins de Rei
93 680 11 94 – www.lescosesbones.com
Publicat el Deixa un comentari

Avui et proposem un smoothie de meló i mango.

Smoothie de meló i mango, una proposta de Les Coses Bones de Molins de ReiQue bo aquest ‪#‎Smoothie‬ de meló i mango.
1/2 meló no molt gran i 2 mangos.

Bastant de gel i ….

Tindràs un batut de fruites refrescant, hidratant i  mutivitamínic.

El mango té una bona quantitat de betacaroté i de ferro i el meló amb la seva fructosa t’ajudarà a tenir més energia.

És només una idea, tu mateixa podràs fer moltes combinacions diferents de fruites i verdures amb les que aconseguir sabors i textures molt diferents.

Si t’animes a experimentar ens ho expliques, ok?

Les Coses Bones de Molins de Rei
C/ Major 12
92 680 11 94 – www.lescosesbones.com

Publicat el Deixa un comentari

Hoy te proponemos un smoothie de melón y mango.

 

Smoothie de melón y mango propuesto por Les Coses Bones de Molins deRei

Que bueno este ‪#‎Smoothie‬ de melón y mango.
1/2 melón no muy grande y 2 mangos.
Bastante hielo y ….

Tendrás un batido refrescante, hidratante y mutivitamínico.

El mango tiene una buena cantidad de betacaroteno y de hierro y el melón con su fructosa te ayudará a tener más energia.

Es sólo una idea, tu misma puedes hacer muchas combinaciones diferentes de frutas y verduras con las que obtener sabores y texturas muy diferentes.

Si te animas a experimentar nos lo cuentas, ok?


Les Coses Bones de Molins de Rei
C/ Major 12
92 680 11 94 – www.lescosesbones.com

Publicat el Deixa un comentari

Consells per a una tornada al treball suau….

Tornada al treballAquí teniu uns consells perquè la tornada de les vacances no sigui tan dura:

Pels nens que tornen al cole, amb les noves activitats, el contacte amb altres nens,…Venen refredats, otitis, tos..Millor prevenir! Els podem ajudar amb el pròpolis, l’equinàcia o una gelea que els aporti les vitamines i l’energia que necessiten per afrontar aquests canvis.

Si algun nen li costa adaptar-se a l’escola (falta d’atenció, hiperactivitat, agressivitat,..) disposem d’un servei especialitzat per nens en edat escolar.

Pels que torneu a la feina amb uns quilets de més, no oblideu el nostre servei de dietista amb el nostre mètode Nova Line amb la garantia d’anys d’experiència i ara amb la promoció de 2 VISITES AL PREU D’UNA.  SETEMBRE: MESURES DE GREIX GRATUÏTES

Posa’t  en forma d’una manera sana i natural!

Pels que torneu desanimats per la rutina que us espera, també tenim remeis naturals com l’hipèric o la passiflora que us ajudaran a veure-ho tot més clar.

Pels que els canvis d’horari han provocat trastorns del son tenim la melatonina o compostos d’herbes que us ajudaran a regular la son en grans i petits.

Pels que teniu molèsties osees i musculars, el nostre servei de teràpia holística i reflexologia i massatge us pot anar molt bé. I si ho complementeu amb algun preparat  natural gaudireu d’un benestar general.

AQUESTA TORNADA APOSTA PER LES TERÀPIES NATURALS! EL TEU COS T’HO AGRAIRÀ!

Vine i t’assessorarem!

Les Coses Bones

c/ Major,12

Molins de Rei (Tel. 93 680 11 94)

Publicat el Deixa un comentari

Entra en el TOUR VIRTUAL de Les Coses Bones

Tour virtual a la dietética/ herbolario Les Coses Bones de Molins de Rei

Con nuestro TOUR VIRTUAL puedes pasearte libre y tranquilamente a lo largo y ancho de Les Coses Bones. Ver todos aquellos productos, secciones, salas de terapias y servicios que a veces no puedes ver por las prisas.

Entra, sal, mira arriba , abajo, lo que tu quieras, cuando quieras y las veces que lo necesites.

Clica aquí: TOUR VIRTUAL

Disfrútalo

Les Coses Bones de Molins de Rei

C/ Major 12 – MdR

93 680 11 94 – www.lescosesbones.com

Publicat el Deixa un comentari

Hoy probamos : Colamag de Nova Diet . Les Coses Bones

colamag2013grandeHoy probamos : Colamag de Nova Diet .

La protección de nuestras articulaciones , el buen estado de tendones , ligamentos , cartílagos nos preocupa , es normal . Nadie quiere tener dolor articular , inflamación, artrosis .
No tenemos a día hoy remedios que garanticen que conservaremos siempre en buen están nuestras articulaciones , sólo tenemos la opción de cuidarnos cuando ya tenemos el problema o bien aplicar la prevención , anticiparnos y ganar tiempo .

Que probamos hoy .

El producto ahora probamos ha sido pensado para Nova Diet en esta línea de protección de las articulaciones . Se denomina Colamag y como componentes tiene (no los cito todos ) :

– Colágeno hidrolizado de origen marino
– maltodextrina
– óxido de magnesio
– vitamina C
– ácido hiaulòrnic

¿Cómo se presenta el producto ?

Se presenta en sobre , de fácil disolución . Un total de 20 sobres .

Mi opinión .

Como siempre digo en este tipo de producto en que la relación causa-efecto no es directa , es decir en que no te encontrarás mejor inmediatamente , ni al día siguiente ni al cabo de una semana , hay que tener constancia y confianza . Su efecto es acumulativo , su tratamiento es a medio plazo y el efecto de la vitamina C ( contribuye a la formación normal de colágeno ) y del magnesio ( contribuye al mantenimiento de los huesos y dientes , y al buen funcionamiento de los músculos ) acabo notándose .

Y su eficacia cuál es? Funciona o no?

Tiene buen gusto , se disuelve fácilmente, se digiere bien …. empezamos bien. Una persona me decía que para él se había convertido en el equivalente a su primer café con leche del día.
Como con muchas cosas de la vida un buen producto siempre funciona y en este caso quien lo fabrica ofrece una garantía .
Verás como poco a poco notas tus articulaciones más flexibles , más relajadas , más hidratadas , lo que conlleva menos dolor .

Les Coses Bones

C/ Major 12

Molins de Rei – 93 680 11 94

Botiga

 

Publicat el Deixa un comentari

Les 10 principals propietats de la civada.

Les 10 principals propietats de la civada. A Les Coses Bones deMolins de ReiLa civada és un cereal important en la nostra alimentació, encara que de vegades no oblidem una mica d’ell.

Avui et parlarem d’algunes de les seves 10 propietats més destacades i de com pots trobar a Les Coses Bones.

Doncs vinga, anem a això!

Efecte antioxidant: Ja saps que els radicals lliures presents en el nostre organisme a causa de la contaminació ambiental, la mala qualitat de l’alimentació, etc ens perjudiquen i per això has de combatre’ls. La civada t’aporta antioxidants que neutralitzessin aquests radicals millorant la teva salut.

Agilitat mental: Amb la civada es reforça el sistema nerviós, millorant les funcions neurològiques.

Control de la diabetis: La civada afavoreix una millor digestió dels carbohidrats. Amb aquesta acció s’aconsegueix que els sucres ingerits no provoquin un pic del nivell de sucre en sang.

Control del colesterol: El Beta-glucans presents en la civada són una fibra que controlarà els nivells de colesterol que tinguis.

Sistema immunològic: En general durant tot l’any però especialment a la tardor i hivern ens ajuda a reforçar el nostre sistema inmunològic. Amb això tindrem un organisme ben preparat i resistent davant refredats, grip, tos, etc., etc.

Cor: Els lignans que conté la civada prevenen de l’acumulació de residus a les nostres venes, la temuda arteriosclerosi. I amb un bon sistema de reg sanguini nostre cor viurà més i millor.

Reducció de la hipertensió: Lligat amb el punt anterior, la civada ajuda a controlar la tensió arterial.

Anti cancerigen: Hi ha estudis que indiquen propietats de la civada a l’hora de prevenir l’aparició de tumors.

 Control de pes. No és que la civada s’aprimi, no té propietats miraculoses en aquest sentit sinó que al contenir una elevada quantitat de fibra notaràs un efecte saciant que t’ajudarà a controlar la gana.

Qualitat de la pell. La civada incideix en el nivell de greix en la teva pell, col·laborant amb el seu efecte astrigente a regular ia millorar l’aspecte de la teva pell.

La civada a Les Coses Bones

Si ets esportista t’agradarà provar un producte que t’aportarà energia, carbohidrats i proteïnes perquè puguis realitzar la teva pràctica esportiva amb garanties d’èxit.

8-am-Oats-protein

Es diu 08:00 Oats and Protein i es pren preferentment com esmorzar.

T’agradarà el seu sabor, la seva textura i veuràs com agrairàs la seva aportació de calories.

També trobaràs la civada en flocs per exemple.

Vine a t’expliquem molt més!

Les Coses Bones

C / Major 12 – Molins de Rei

93 680 11 94 – www.lescosesbones.com

Més informació a : La wikipèdia i a la web delDr Miquel Masgrau