Publicat el Deixa un comentari

Curs de Reiki a Les Coses Bones.

curs de Reiki a Les Coses Bones de Molins de ReiEl dissabte passat dia 22 de novembre van realitzar a Les Coses Bones un curs de primer nivell de Reiki de la Federació Europea de Reiki Professional.

Ens van explicar que és reiki, REI= vuit, univers KI= energia vital. Per tant Reiki significa Energia del vuit.

Usui va ser el fundador del Mètode Reiki Ryoho, que es el que estudiem en aquest curs.

El Reiki s’enten com un complet sistema de creixement personal i reequilibri bio-energètic que ens ajuda a mantenir la nostra salut física, mental i emocional en bon estat.

Per poder gaudir dels beneficis del Reiki cal fer continuament un entrenament de les tècniques. La tradició explica que ha d’haver una sintonització entre el mestre i el deixeble, tot i que l’energia està en nosaltres.

Reiki és una filosofia de vida basada en el respecte i l’amor en un mateix i els demes.

Per aplicar Reiki a una altra persona cal que deixem de banda el nostre Ego i ens centrem en la terapia.

Es pot utilitzar en qualsevol tipus de malaltia. No per curar-la sino per alleugerar els seus símptomes.

Per desenvolupar tota aquesta tècnica hem apres uns tipus de respiracions i meditacions per poder treballar la nostra preparació energètica i poder transmetre així l’energia Reiki, en aquest primer nivell, a nosaltres mateixos i a les persones més properes.

Ha estat una bona experiència la que hem viscut a Les Coses Bones

Mercè

Les Coses Bones de Molins de Rei

C/ Major 12 – Molins de Rei

93 680 11 94 – @lescosesbones

Publicat el Deixa un comentari

Viure amb salut i harmonia

( en castellano a continuación )

Xerrada sobre autoajuda a Les Coses BonesDins el cicle de xerrades dels 10 anys de Les Coses Bones vam fer una xerrada molt interessant amb el títol de Viure amb salut i harmonia a càrrec de LLúcia Abat, naturòpata de Les Coses Bones. Una xerrada molt amena i que ens fa pensar en la nostra vida.

En primer lloc ens va definir que s’entén per salut, de entre varies definicions ens quedem que és un estat de manca de malaltia en l’ésser humà.

Per altra banda harmonia és arribar a un estat de benestar bio-psico-social, que per tant implica una bona salud, un estat anímic favorable i unes relacions socials positives.

Els terapeutes naturals el que fan és tractar a la persona de manera holística (com un tot) no només la malaltia.

Hem de ser coherents amb el que sentim i pensem i el que fem. El que pensem és una realitat biològica. Si penso que allò em fara mal en farà mal.

El que ens passa ho hem d’expressar,  sinó ens queda dins i ens fa mal.

Es a dir que el terapeuta ens pot ajudar tractant-nos holísticament:

1- Emocional

2- Alimentació equilibrada

3- Ambiental

Finalment ens recomana meditar sempre que poguem i ens cita un llibre ” ¿Por qué a mi?” de Valeria PIassa Polizzi.

Si vols fer una consulta de naturopatia amb la Llúcia Abat concerta visita a Les Coses Bones. (Tel. 93 680 11 94)

Les Coses Bones

C/ Major 12

Molins de Rei – 93 680 11 94

@lescosesbones – info@lescosesbones.com

https://www.lescosesbones.com

——-

Xerrada sobre salut i harmonia a Les Coses BonesDentro del ciclo de charlas de los 10 años de Les Coses Bones hicimos una charla muy interesante con el título de Vivir con salud y armonía a cargo de Llúcia Abat , naturópata de Les Coses Bones . Una charla muy amena y que nos hace pensar en nuestra vida .

En primer lugar nos definió que se entiende por salud , de entre varias definiciones nos quedamos que es un estado de falta de enfermedad en el ser humano .

Por otra parte armonía es llegar a un estado de bienestar bio -psico-social , que por lo tanto implica una buena salud , un estado anímico favorable y unas relaciones sociales positivas .

Los terapeutas naturales lo que hacen es tratar a la persona de manera holística ( como un todo ) no sólo la enfermedad .

Debemos ser coherentes con lo que sentimos y pensamos y lo que hacemos . Lo que pensamos es una realidad biológica . Si pienso que eso me hará daño hará daño.

Lo que nos pasa lo debemos expresar , sino nos queda dentro y nos hace daño .

Es decir que el terapeuta puede ayudarnos tratándonos holísticamente :

1 – Emocional

2 – Alimentación equilibrada

3 – Ambiental

Finalmente nos recomienda meditar siempre que podamos y nos cita un libro “¿Por qué a mí ? ” de Valeria PIassa Polizzi .

Si quieres hacer una consulta de naturopatía con Lucía Abad concierta visita Les Coses Bones

Les Coses Bones

C/ Major 12

Molins de Rei – 93 680 11 94

@lescosesbones – info@lescosesbones.com

https://www.lescosesbones.com

Publicat el Deixa un comentari

Alimentació i suplements esportius. Les Coses Bones i Nutrisport.

( a continuación en castellano )

Alimentació esportiva i suplements esportius xerrada Les Coses Bones  Ahir , en  el marc de les xerrades pel 10é aniversari de Les Coses    Bones, varem poder compartir una estona amb Nutrisport i amb    esportistes interessats en l’alimentació esportiva i els suplements  esportius. Vam parlar de proteïnes, carbohidrats, greixos,  carnitina, aminoàcids, begudes isotòniques, i molt més.

 Nutrisport, de la mà d’en Joan Sacristan, ens va fer una explicació clara  i molt interessant sobre què necessita el nostre organisme quan ha de fer  una activitat esportiva . Què hem de menjar abans ?, com ens hem  d’alimentar durant l’exercici  ? ,  què hem de fer per recuperar-nos el més  aviat possible?.

 

I encara més important , ens va explicar el perquè ? D’on surt l’energia que utilitzen els nostres músculs per rendir, quins tipus de carbohidrats existeixen,  quines són les reaccions de l’organisme davant la ingesta de carbohidrats de cadena llarga o de cadena curta, i moltes més coses.

Fem un resum dels principals temes de que vàrem parlar :

–          Els aliments integrals tenen carbohidrats que aporten energia durant un període més llarg que els aliments refinats. Ex. Es preferible prendre per esmorzar unes llesques de pa integral amb gall d’indi que de pa refinat.

–          La L glutamina és una aminoàcid important per afavorir la regeneració muscular i reduir la pèrdua de massa muscular ( catabolisme ). És recomanable prendre’l després de l’esforç, d’una operació quirúrgica o d’una malaltia.

–          La deshidratació comporta la pèrdua de sals i minerals i s’assocía a la pèrdua de rendiment físic. Per a evitar-ho es recomana prendre begudes isotòniques.

–          La L carnitina és un aminoàcid que ajuda a eliminar greixos i convertir aquests en font d’energia per a l’organisme. No és útil ni necessària en tots els casos i per a que ho sigui es recomana prendre-la ½  hora de l’esforç i en dejú.

–          Durant els primers 20-30 minuts no hi ha consum de greixos ja que l’organísme obté del glucògen l’energia que necessita.

–          La proteïna és important prendre-la desprès de l’activitat física, ja que ajuda a reconstruir la massa muscular. En els casos d’esports en que es requereix guanyar múscul també s’ha de prendre.

–          La temuda “pàjara” o baixada important de rendiment es produeix quan l’organisme ha consumit la reserva d’energia de que disposava i no l’hem alimentat convenientment.  Per evitar-la, durant l’esforç, s’ha d’aportar al cos carbohidrats de diferents tipus. I per no carregar el nostre estómac es recomanable combinar aliments com el plàtan, els fruits secs, etc amb els suplements esportius ( gels , barretes, etc ).

Com veus va ser molt interessant.

Si tens cap dubte ens ho preguntes i et buscarem la resposta.

Agrair a Nutrisport, no només la participació en la xerrada, sinó el seu suport i excel·lent servei al llarg dels 10 anys que portem treballant junts.

Les Coses Bones

C/ Major 12

Molins de Rei – 93 680 11 94

@lescosesbones – info@lescosesbones.com

https://www.lescosesbones.com

——————–

Ayer, en el marco de las charlas por 10 º aniversario de Les Coses Bones , pudimos compartir un rato con Nutrisport y con deportistas interesados ​​en la alimentación y los suplementos deportivos . Hablamos de proteínas , carbohidratos , grasas , carnitina , aminoácidos , bebidas isotónicas , y mucho más .

Nutrisport , de la mano de Joan Sacristan , nos hizo una explicación clara y muy interesante sobre qué necesita nuestro organismo cuando tiene que hacer una actividad deportiva . ¿Qué debemos comer antes ? , Como nos hemos de alimentar durante el ejercicio ? , ¿Qué debemos hacer para recuperarnos lo antes posible ? .

Y aún más importante , nos explicó el porqué ? De dónde sale la energía que utilizan nuestros músculos para rendir , qué tipos de carbohidratos existen, cuáles son las reacciones del organismo ante la ingesta de carbohidratos de cadena larga o de cadena corta , y muchas más cosas .

Hagamos un resumen de los principales temas de que hablamos :

– Los alimentos integrales tienen carbohidratos que aportan energía durante un período más largo que los alimentos refinados . Ej. Es preferible tomar el desayuno unas rebanadas de pan integral con pavo que de pan refinado .

– La L glutamina es una aminoácido importante para favorecer la regeneración muscular y reducir la pérdida de masa muscular ( catabolismo ) . Es recomendable tomarlo después del esfuerzo , de una operación quirúrgica o de una enfermedad .

– La deshidratación conlleva la pérdida de sales y minerales y se asocia a la pérdida de rendimiento físico . Para evitarlo se recomienda tomar bebidas isotónicas .

– La L carnitina es un aminoácido que ayuda a eliminar grasas y convertir estos en fuente de energía para el organismo . No es útil ni necesaria en todos los casos y para que lo sea se recomienda tomarla ½ hora del esfuerzo y en ayunas .

– Durante los primeros 20-30 minutos no hay quema de grasas ya que el organismo obtiene del glucógeno la energía que necesita.

– La proteína es importante tomarla después de la actividad física, ya que ayuda a reconstruir la masa muscular . En los casos de deportes en que se requiere ganar músculo también se debe tomar .

– La temida ” pájara ” o bajada importante de rendimiento se produce cuando el organismo ha consumido la reserva de energía de que disponía y no nos hemos alimentado convenientemente . Para evitarla, durante el esfuerzo , se debe aportar al cuerpo carbohidratos de diferentes tipos . Y para no cargar nuestro estómago es recomendable combinar alimentos como el plátano , los frutos secos , etc con los suplementos deportivos ( geles , barritas , etc ) .

Como ves fue muy interesante .

Si tienes alguna duda nos lo preguntas y te buscaremos la respuesta .

Agradecer a Nutrisport , no sólo la participación en la charla , sino su apoyo y excelente servicio a lo largo de los 10 años que llevamos trabajando juntos .

Les Coses Bones

C/ Major 12

Molins de Rei – 93 680 11 94

@lescosesbones – info@lescosesbones.com

https://www.lescosesbones.com

Alimentació esportiva i suplements esportius. Xerrada a Les Coses Bones Alimentació esportiva i suplements esportius. Xerrada a Les Coses Bones

Publicat el Deixa un comentari

DESCUBRE LA GRANDEZA QUE HAY EN TI, a Les Coses Bones

( en castellano a continuación )

xerrada sobre autoajuda a Les coses Bones

  La Claudia Sánchez, en la seva xerrada sobre com descobrir la    grandesa que tots tenim,  ens ha fet una exposició molt        enriquidora en la que ens explica que el més important és  estimar-nos a nosaltres mateixos i canviar o evolucionar  sense pretendre canviar als demés.

 La clau està en nosaltres mateixos i per poder arribar a fer el  canvi és necessari que tinguem en compte uns passos bàsics:

1- Consciència: Cal prendre consciència de que hi ha alguna cosa  que no ens agrada i volem canviar i cal que l’acceptem que no és el  mateix que resignar-se que això implicaria que no caldria canviar.

 

2- Responsabilitat: Jo sóc responsable del que m’està passant i jo tinc el control sobre mi mateix. No parlem de culpa sino de responsabilitat.

3- Autocreença: Cal que creiem en nosaltres mateixos, jo sóc capaç de conseguir el canvi, perque jo tinc totes les eines necessàries per fer-ho.

Ens quedem amb dues frases per reflexionar: “Les emocions són energies en moviment” “El present és el que tenim, per tant no ens perdem en el passat ni en el futur

Ara esperem amb impaciència els tallers de la Louise L.Hay, que es programaran en breu a Les Coses Bones.

Mercè Carretero

Les Coses Bones
c/ Major, 12
93 680 11 94
www.lescosesbones.com

xerrada sobre autoajuda a Les coses Bones

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———-

Claudia Sánchez , en su charla sobre cómo descubrir la grandeza que todos tenemos , nos ha hecho una exposición muy enriquecedora en la que nos cuenta que lo más importante es amarnos a nosotros mismos y  cambiar o evolucionar sin pretender cambiar a los demás .

La clave está en nosotros mismos y para poder llegar a hacer el cambio es necesario que tengamos en cuenta unos pasos básicos :

1 – Conciencia : Se toma conciencia de que hay algo que no nos gusta y queremos cambiar y que la aceptamos que no es lo mismo que resignarse a que esto implicaría que no habría que cambiar .

2 – Responsabilidad : Soy responsable de lo que me está pasando y yo tengo el control sobre mí mismo . No hablamos de culpa sino de responsabilidad .

3 – Autocreencia : Hay que creer en nosotros mismos , yo soy capaz de conseguir el cambio , porque yo tengo todas las herramientas necesarias para hacerlo.

Nos quedamos con dos frases para reflexionar : ” Las emociones son energías en movimiento ” ” El presente es lo que tenemos, por lo tanto no nos perdemos en el pasado ni en el futuro

Ahora esperamos con impaciencia los talleres de Louise L.Hay , que se programarán en breve en Les Coses Bones

xerrada sobre autoajuda a Les coses Bones

Mercè Carretero

Les Coses Bones
c/ Major, 12
93 680 11 94
www.lescosesbones.com

Publicat el Deixa un comentari

HO’OPONOPONO. A Les Coses Bones.

(en castellano a continuación )

En la xerrada sobre l’ Ho’oponopono, en la que varem tenir un conferenciant de luxe, es va parar de moltes coses interessants.

Per exemple van definir Ho’oponopono com aquella pràctica que ens permet veure les coses que ens passen o ens han de passar amb un punt de vista positiu, més neutre. I sobre tot des del present . Per que és des del present que jo mateix construeixo la realitat.

En que ens ajuda Ho’oponopono :

– Doncs a trencar amb patrons heretats del passat, d’aquesta vida o d’altres anterior, que ens bloquegen i eviten que avancem.
– A potenciar la intuïció i la inspiració.
– A connectar amb l’energia que ens envolta, amb l’energia de l’univers.
– A ser més responsable dels nostres actes.
– A no jutjar.
– A centrar la ment en el present , evitant que aquesta divagui i es perdi en debats estèrils.
– A fer front a nous problemes i situacions des d’una pau interior més sòlida i forta.
– A trobar la Felicitat a partir de l’equilibri i el desapego.

Ens quedem amb una frase que va dir Martín Villaverde :

EL QUE PENSO MÉS EL QUE SENTO ÉS EL QUE ATREC.

I amb les 4 paraules claus de Ho’oponopono

Ho sento ……. perdona’m …… t´estimo….. gràcies

Gràcies a les persones que van venir a la xerrada, mitjançant les seves preguntes van exposar els seus dubtes i tots vam aprendre molt.

Les Coses Bones ja estem treballant en organitzar un taller de 4 hores per entrar amb més profunditat a Ho’oponopono. Us mantindrem informats.

Les Coses Bones
#Fem10anys

Ho'oponopono . A Les Coses Bones

Ho'oponopono . A Les Coses Bones

 

En castellano

En la charla sobre el Ho’oponopono , en la que tuvimos un conferenciante de lujo, Martín Villaverde, se habló de muchas cosas interesantes .

Por ejemplo definimos Ho’oponopono como aquella práctica que nos permite ver las cosas que nos pasan o nos pueden pasar des de un punto de vista positivo , más neutro .
Y sobre todo desde el presente . Por que es desde el presente que yo mismo construyo la realidad .

En que nos ayuda Ho’oponopono :

– Pues a romper con patrones heredados del pasado , de esta vida o de otras anterior , que nos bloquean y evitan que avanzemos .
– A potenciar la intuición y la inspiración .
– A conectar con la energía que nos rodea , con la energía del universo .
– A ser más responsable de nuestros actos .
– A no juzgar .
– A centrar la mente en el presente, evitando que esta divague y se pierda en debates estériles .
– A hacer frente a nuevos problemas y situaciones desde una paz interior más sólida y fuerte .
– A encontrar la Felicidad a partir del equilibrio y el desapego .

Nos quedamos con una frase que dijo Martín Villaverde :

LO QUE PIENSO MAS LO QUE SIENTO ES LO QUE atraigo .

Y con las 4 palabras de Ho’oponopono

Lo siento ……. perdóname …… te quiero ….. gracias

Gracias a las personas que vinieron a la charla , mediante sus preguntas expusieron sus dudas y todos aprendimos mucho.

En Les Coses Bones ya estamos trabajando en organizar un taller para entrar con más profundidad en Ho’oponopono .

Os mantendremos informados .

Les Coses Bones de Molins de Rei

C/ Major 12

93 680 1194

Publicat el Deixa un comentari

Xerrada : VIURE AMB SALUT I HARMONIA

LES COSES BONES. 10 ANYS AL TEU SERVEI.

Naturopatia, terapias florales y terapias alternativas para mejor salud

Divendres 18 d’octubre et convidem a la xerrada :

Títol

VIURE AMB SALUT I HARMONIA

A càrrec de :

Llúcia Adad Montoya, Naturopata, Acupuntora i terapeuta floral.

On :

A Les Coses Bones . C/ Major 12 Molins de Rei

Hora :

20:30:00

Reserva

Places limitades. Cal fer reserva al 93 680 11 94 , info@lescosesbones.com ,

@lescosesbones

En aquesta xerrada parlarem de què  com la naturopatia, les teràpies florals i altres teràpies poden ajudar-nos a viure amb més salut. Harmonitzar el nostre cos no és difícil, només cal estar ben assessorat,  alimenta-nos i dur a terme un estil de vid saludable i equilibrat.

ANIMA’T A VENIR, TRUCA JA !

Les Coses Bones

C/ Major 12

Molins de Rei – 93 680 11 94

@lescosesbones – info@lescosesbones.com

https://www.lescosesbones.com

Publicat el Deixa un comentari

Xerrada: ELS COMPLEMENTS ESPORTIUS, COM UTILITZAR-LOS CORRECTAMENT

LES COSES BONES. 10 ANYS AL TEU SERVEI.

logo de Nutrisport complents esportius Les Coses Bones

Dijous 17 d’octubre et convidem a la xerrada :

Títol

“ELS COMPLEMENTS ESPORTIUS, COM UTILITZAR-LOS CORRECTAMENT”

A càrrec de :

Joan Sacristan Diez, tècnic especialista en nutrició esportiva de l’empresa Nutrisport.

On :

A Les Coses Bones . C/ Major 12 Molins de Rei

Hora :

20:30:00

Reserva

Places limitades. Cal fer reserva al 93 680 11 94 , info@lescosesbones.com ,

@lescosesbones

En aquesta xerrada parlarem de què són els complements o suplements esportius. Per a que serveixen? Quan s’han de prendre ? És doping? Quins he de prendre en l’esport que practico ? Tenen efectes secundaris ?

El ponent és un expert en la matèria i forma part d’una empresa de reconegut prestigi en el mòn de l’alimentació esportiva.

A més tots els assistents tindran un obsequi de productes Nutrisport.

ANIMA’T A VENIR, TRUCA JA !

Les Coses Bones

C/ Major 12

Molins de Rei – 93 680 11 94

@lescosesbones – info@lescosesbones.com

https://www.lescosesbones.com

Publicat el Deixa un comentari

Xerrada : DESCUBRE LA GRANDEZA QUE HAY EN TI

 LES COSES BONES. 10 ANYS AL TEU SERVEI.

LOGO MUJER DESPIERTA Y LOUISE HAY

Dimecres 16 d’octubre et convidem a la xerrada :

Títol

“DESCUBRE LA GRANDEZA QUE HAY EN TI     ”

A càrrec de :

Claudia Sánchez Palacio, Life Coach i Facilitadora, responsable del projecte Mujer Despierta Life Coaching, tècniques com el Tapping i tallers de Louis Hay

On :

A Les Coses Bones . C/ Major 12 Molins de Rei

Hora :

20:30:00

Reserva

Places limitades. Cal fer reserva al 93 680 11 94 , info@lescosesbones.com ,

@lescosesbones

En aquesta xerrada parlarem de quines tècniques poden ajudar-nos a crèixer com a apersones.

ANIMA’T A VENIR, TRUCA  JA !

Publicidad conferencia 16.10.13

 

Les Coses Bones

C/ Major 12

Molins de Rei – 93 680 11 94

@lescosesbones – info@lescosesbones.com

https://www.lescosesbones.com

Publicat el Deixa un comentari

Xerrada : TRACTAMENT DEL DOLOR MUSCULAR AMB TERMOTERÀPIA.

LES COSES BONES. 10 ANYS AL TEU SERVEI.

Imatge d'una persona amb dolor muscular, com trctar-lo amb Termoterapia. Combatre el dolor muscular amb calor

Dimarts 15 d’octubre et convidem a la xerrada :

Títol

“TRACTAMENT DEL DOLOR MUSCULAR AMB TERMOTERÀPIA: LUMBÀLGIA, CONTRACTURES, SOBRECARREGUES MUSCULARS ” 

A càrrec de :

Ma. Antonia Oller, responsable de Kairo Internacional.

On :

A Les Coses Bones . C/ Major 12 Molins de Rei

Hora :

20:30:00

Reserva

Places limitades. Cal fer reserva al 93 680 11 94 , info@lescosesbones.com ,

@lescosesbones

En aquesta xerrada parlarem de com la termoteràpia ens pot ajudar per combatre el dolor muscular. Hi ha determinades patologies que milloren espectacularment quan els apliquem escalfor. No hem inventat res, només hem estat capaços de crear sistemes fàcils d’usar i que et doni una escalfor duradora i agradable.

ANIMA’T A VENIR, TRUCA JA !

Les Coses Bones

C/ Major 12

Molins de Rei – 93 680 11 94

@lescosesbones – info@lescosesbones.com

https://www.lescosesbones.com

Publicat el Deixa un comentari

XERRADA : HO’OPONOPONO, UNA VISIÓ DIFERENT DE LA VIDA

LES COSES BONES. 10 ANYS AL TEU SERVEI.

xerrada sobre Hoponopono. A les Coses Bones Dilluns 14 octubre a les 20:30

 

Dilluns 14 d’octubre et convidem a la xerrada :

Títol

HO’OPONOPONO, UNA VISIÓ DIFERENT DE LA VIDA” 

A càrrec de :

Martin Villa Verde, terapeuta especialitzat en la tècnica de l’Ho’oponopono

On :

A Les Coses Bones . C/ Major 12 Molins de Rei

Hora :

20:30:00

Reserva

Places limitades. Cal fer reserva al 93 680 11 94 , info@lescosesbones.com ,

@lescosesbones

 En aquesta xerrada parlarem de com l´Ho´ponopono com ajudar-nos a millorar, a crèixer, a ser més feliços com a persones.

Segur que ens ho passarem molt bé i apredrem molt i molt .

ANIMA’T A VENIR, TRUCA JA !

Les Coses Bones

C/ Major 12

Molins de Rei – 93 680 11 94

@lescosesbones – info@lescosesbones.com

https://www.lescosesbones.com