Publicat el Feu un comentari

Les Nou Revelacions / Las Nueve Revelaciones (James Redfield)

(a continuación en castellano)

El llibre que avui m’ agradaria recomenar-te es titula “Les Nou Revelacions” i el seu autor es diu James Redfield.

Jo l’ he llegit ja diverses vegades i puc dir-te que és molt interessant i que en cada lectura aprens noves coses i descobreixes un nou missatge que et permet ampliar la teva visió particular del món.

El llibre explica la història d’un antic manuscrit que es troba al Perú i que en les seves pàgines conté les nou revelacions vitals per a comprendre i ser capaços d’ enfrontar-nos, més preparats, als reptes que ens van sorgint.

Es clar que a tots ens ha tocat viure en un món. molt difícil, amb moltes exigències per part de l’ambient que ens envolta (el treball, la família la societat… ), un món en el que la competitivitat preval per sobre de tot, en el que l’ individualisme ens porta a estar sempre en tensió i a ser més i més insolidari’s i a apartar-nos de la naturalesa i dels camins saludables que ens condueixen a aquesta.

Les Nou Revelacions ens parla del canvi que s’ està produint en la societat i que ens ha de portar en primer lloc a una millora individual, incrementant el propi nivell d’energia, i en segon lloc a un avanç de tota la societat, producte de la suma d’aquests increments d’ energia individuals.

Quines són i que ens diuen aquestes 9 Revelacions?

1ª Revelació. La Massa crítica.

La cultura humana està rebent els efectes d’un nou despertar espiritual. Un despertar que s’ origina en una Massa crítica d’ individus que experimenten la seva vida com una evolució espiritual, un viatge en el que ,etapa per etapa, s’ evoluciona coincidint amb l’ aparició de misterioses coincidències.

2ª Revelació. Un present més llarg.

Aquest despertar del que parla la primera revelació comporta la creació d’una nova i més complexa concepció del món. L’ estar atent a les coincidències, als fets sincronístics, ens obre al propòsit real de la vida humana sobre la Terra a la naturalesa real del nostre univers.

3ª Revelació. El problema de l’energia.

Vivim en un Univers format per energia dinàmica. Tots nosaltres i les coses que ens envolten són pura energia que podem sentir i intuir. És més, si som capaços de concentrar-nos en la direcció desitjada podem projectar la nostra energia, és a dir, podem influir en altres sistemes d’ energia i incrementar en la nostra vida la possibilitat de rebre coincidències.

4ª Revelació. La lluita pel poder.

Quan l’èsser humà trenca la connexió que l´uneix amb l’energia de l’ Univers, que es la font principal d’aquesta energia, ens sentim dèbils i insegurs. Llavors tendim a obtenir l’energia que ens falta de les altres persones que ens envolten. Adoptem un rol manipulador que ens permet “xuclar” l’energia dels altres.

Aquesta competència per l’energia es la font i causa dels conflictes entre persones.

5ª Revelació. El missatge dels místics.

Si som capaços de connectar internament amb l’energia que ens envolta, l’energia de l´Univers, veurem com la inseguretat i la violència desapareixen.

Sabrem que hem assolit aquesta connexió si tenim un sentiment d’ optimisme confiat i una continua sensació d’ amor.

6ª Revelació. Clarificar el passat.

La tendència a obtenir energia dels altres, que comenta la 4ª revelació, l’ aprenem des de petits, és un hàbit que desenvolupem amb nosaltres. En el moment que analitzem aquest hàbit i duem a terme una presa de consciència de la nostra manera pròpia i individual d’ exercir el control sobre els demes, descobrim la nostra personalitat més elevada, més noble, la nostra identitat evolutiva.

7ª Revelació. Unir-se al flux.

L’ evolució personal ens ha de portar a conèixer la nostra missió personal, i això intensifica el flux de coincidències que ens guien cap el nostre destí.

Els somnis i les intuïcions ens condueixen a les respostes de les preguntes que ens plantegem.

En aquest estadi de la nostra evolució hem d’estar molt atents a les coincidències, als processos de sincronicitat.

8ª Revelació. L’ ètica interpersonal.

La vuitena revelació parla de com aprenem els éssers humans a relacionar-nos els uns amb els altres i de com projectar l’energia als demes i evitar l’adicció a les persones.

Incideix en que establir una relació dependent amb una altra persona ens porta a perdre la connexió amb l’energia de l’ Univers per que tendim a destinar tota l’ atenció cap a aquella altra persona.

9ª Revelació. La cultura emergent.

A mesura que evolucionem cap a la realització de les nostres missions espirituals, els mitjans tecnològics de supervivència s’automatitzaran completament i els éssers humans es concentraran totalment en estats sincronístics d’ energia.

Això ens farà més espirituals i tancarà el cercle de naixement i mort.

A aquestes nou revelacions els segueixen una desena i una onzena, que desenvolupa el mateix autor en llibres posteriors.

L’ autor fuig en tot moment de caure en el que podríem anomenar un sectarisme o a incitar a creure en una religió concreta. L’objectiu final es guiar l’ evolució personal de cadascú, i en aquesta evolució i tenen cabuda pràctiques de les diferents religions com la cristina, la budista, etc. La meditació, la visualització, etc. són eines molt importants amb el desenvolupament personal.

Estic segur que si el llegeixes t’ agradarà.

www. lescosesbones.com c/Major, 12 Molins de Rei. Tel.  93 680 11 94

…………………

El libro que hoy me gustaría recomendarte se titula ” Las Nueve Revelaciones” y su autor se llama James Redfield.

Yo lo he leído varias veces y puedo decirte que es muy interesante y que en cada lectura aprendes nuevas cosas y descubres un nuevo mensaje que te permite ampliar tu visión particular del mundo.

El libro nos explica la historia de un antiguo manuscrito que se encuentra en Perú y que en sus páginas contiene las nueve revelaciones vitales para comprender y ser capaces de enfrentarnos, mas preparados , a los retos que nos surgen.

Es claro que a todos nos ha tocado vivir en un mundo difícil, con muchas exigencias por el ambiente de nuestro entorno, (el trabajo, la familia, la sociedad…), un mundo en el que la competitividad prevalece sobretodo, en el que el individualismo nos lleva a estar siempre en tensión y a ser más y más insolidarios y a apartarnos de la naturaleza y de los caminos saludables que nos conducen a esta.

Las Nueve Revelaciones nos habla del cambio que ya se esta produciendo en la sociedad y nos ha de llevar en primer lugar a una mejora individual, incrementando nuestro propio nivel de energía, y en segundo lugar a un avance de toda la sociedad, producto de la suma de todos estos incrementos de energía individuales.

¿Cuales son y que nos dicen estas 9 revelaciones?

1ª Revelación. La Masa crítica.

La cultura humana esta recibiendo los efectos de un nuevo despertar espiritual. Un despertar que se origina en una masa crítica de individuos que experimenten su vida como una evolución espiritual, un viaje en el que ,etapa por etapa, se evoluciona coincidiendo con la parición de misteriosas coincidencias.

2ª Revelación. Un presente más largo.

Este despertar del que habla la primera revelación comporta la creación de una nova y más compleja concepción del mundo. El estar atento a las coincidencias, a los hechos sincronísticos, nos abre al propósito real de la vida humana sobre la Tierra a la naturaleza real de nuestro universo.

3ª Revelación. El problema de la energía.

Vivimos en un Universo formado por energía. dinámica. Todos nosotros y las cosas de nuestro entorno son pura energía. que podemos sentir e intuir. Es más, si somos capaces de concentrarnos en la dirección deseada podemos proyectar nuestra energía. Es decir podemos influir en otros sistemas de energía. e incrementar en nuestra vida la posibilidad de recibir coincidencias.

4ª Revelación. La lucha por el poder.

Cuando el ser humano rompe la conexión que le une con la energía. del Universo, que es la fuente principal de esta energía., nos sentimos débiles e inseguros. Entonces tendemos a obtener la energía. que nos hace falta de las otras personas de nuestro entorno. Adoptemos un rol manipulador que nos permite absorber la energía. de los otros.

Esta competencia por la energía. es la fuente de los conflictos entre personas.

5ª Revelación. El mensaje de los místicos.

Si somos capaces de conectar internamente con la energía. de nuestro entorno, la energía. del Universo, veremos como la inseguridad y la violencia desaparecen.

Sabremos que hemos llegado a esta conexión si tenemos un sentimiento de optimismo confiado y una continua sensación de amor.

6ª Revelación. Clarificar el pasado.

La tendencia a obtener energía. de los otros, que comenta la 4ª revelación, la aprendemos desde pequeños, es un hábito que desarrollamos con nosotros. En el momento que analizamos este hábito y tomamos conciencia de nuestra forma propia e individual de ejercer el control sobre los demás, descubrimos nuestra personalidad más elevada, más noble, nuestra identidad más evolutiva.

7ª Revelación. Unirse al flujo.

La evolución personal nos ha de llevar a conocer nuestra misión personal, y esto intensifica el flujo de coincidencias que nos guían hacia nuestro destino.

Los sueños y las intuiciones nos conducen a las respuestas de las preguntas que nos planteamos.

En este estadio de nuestra evolución tenemos que estar atentos a las coincidencias, a los procesos de sincronicidad.

8ª Revelación. La ética interpersonal.

La octava revelación habla de como aprendemos los seres humanos a relacionarnos los unos con los otros y como proyectar la energía. a los demás y evitar la adición a las personas.

Incide en que establecer una relación dependiente con otra persona nos lleva a perder la conexión con la energía. del Universo porque tendemos a destinar toda la atención hacia aquella otra persona.

9ª Revelación. La cultura emergente

A medida que evolucionamos hacia la realización de nuestras misiones espirituales, los medios tecnológicos de supervivencia se automatizara completamente y los seres humanos se concentraran totalmente en estados sincronísticos de energía.

Esto nos hará más espirituales y cerrará el círculo de nacimiento y muerte.

A estas nueve revelaciones le siguen una décima y una undécima que desarrolla el mismo autor en libros posteriores.

El autor huye en todo momento de caer en lo que podríamos denominar un sectarismo o a incitar a creer en una religión concreta. El objetivo final es guiar la evolución personal de cada uno, y en esta evolución tienen cabida prácticas de las diferentes religiones como la cristina, la budista, etc. La meditación, la visualización, etc son herramientas muy importantes en el desarrollo personal.

Estoy seguro que si lo lees te gustará.

www. lescosesbones.com c/Major, 12 Molins de Rei. Tfno.  93 680 11 94

Publicat el Feu un comentari

El decreixement. La nova economia ecològica.

El pasado 13 de agosto La Vanguardia (Antonio Cerrillo) publicaba un interesante artículo sobre el decrecimiento como forma lógica de retorno a un sistema de vida más saludable, equilibrado y respetuoso con el medio ambiente.

Poco a poco mucha gente está adoptando este estilo de vida considerando que no seremos más felices por trabajar más horas, consumir más, o tener más posesiones.

No es que sea una tema nuevo, fruto de una moda, e impulsado por personas con ideales alternativos, sino que es un movimiento silencioso, acumulativo y que engloba personas preocupadas por su salud, la de sus hijos, por la Tierra y por una conciencia social, ecológica y de respeto a los demás.

Pero que es el decrecimiento?

El decrecimiento es una línea política, económica y social que se contrapone al modelo de crecimiento económico que impulsa la sociedad actual. A día de hoy es el economista francés Serge Latouche su principal ideólogo. Para él “no es posible un crecimiento continuo en un planeta limitado, donde hemos superado mucho los límites ambientales y estamos cerca de superar a muchos más”.

Latouche hace un símil muy ilustrativo cuando compara la necesidad de decrecer con un río que se desborda y que todo el mundo quiere que “decrezca” para que las aguas vuelvan a la normalidad.

Paul Ariès, politólogo y escritor, incide en la incapacidad que tenemos de ponernos límites debido a la inercia social de producir y consumir siempre más, con lo que cada vez hay más desigualdades sociales, humanas, económicas y el agotamiento de recursos que mencionábamos antes.

Y que estamos haciendo en Cataluña?

El número de personas influyentes y de seguidores del decrecimiento ha crecido en los últimos años en nuestro país. Personas como David Llistar, François Schneider, Juan Martínez Alié, entre otros, han hecho que se organice una red donde poco a poco se va asentando este movimiento.

Donde más se hace evidente el movimiento es en las diferentes iniciativas que se llevan a cabo, por ejemplo, en la Colonia textil de Calafou (Vallbona d’Anoia), en la Asociación Xicoia (Montblanc, Cal Cases (Santa Maria d’Oló). En estos espacios se impulsa una producción de alimentos sanos y justos éticamente.

Reflexión

Que los recursos del planeta son finitos ya lo sabíamos, otra cosa es que no lo queramos ver, que el sistema económico-social impuesto es injusto y desequilibrado ya lo sabíamos, y que si no se hace un cambio radical a cien años vista lo pasaremos mal también lo sabemos.

La crisis actual lo que ha iniciado, y quizás provocará, es una toma de conciencia más rápida y profunda de la necesidad de reordenar todo y dejar el egoísmo y la falta de escrúpulos para pasar a una conciencia más social, equilibrada , respetuosa y menos consumista.

Referencias:

Les Coses Bones
C / Major 12
08750 Molins de Rei
93-680 11 94
info@lescosesbones.com
https://www.lescosesbones.com/
————————–
El passat 13 d’agost La Vanguardia (Antonio Cerrillo ) publicava un interessant article sobre el decreixement com a forma lògica de retorn a un sistema de vida més saludable,  equilibrat i respectuós amb el medi ambient.
Poc a poc molta gent està adoptant aquest estil de vida considerant que no serem més feliços per treballar més hores, per consumir més, per tenir més possessions.
No es que sigui un bolet que ha sortit de cop, fruit d’una moda, i impulsat per gent persones amb ideals alternatius sinó que és un moviment silenciós, acumulatiu i que engloba persones preocupades per la seva salut, la dels seus fills, per la Terra i per una consciència social, ecològica i de respecte als altres.
Però que és el decreixement ?
El decreixement és una línia política, econòmica i social que es contraposa al model de
creixement econòmic que impulsa la societat actual. A dia d’avui és l’economista francès
Serge Latouche el seu principal ideòleg. Per a ell “ no es possible un creixement continu en un planeta limitat, on hem superat molt dels límits ambientals i estem a prop de superar-ne molts més “ .
Latouche fa un símil molt il·lustratiu quan compara la necessitat de decrèixer amb un riu que es desborda i que tothom vol que “ decreixi” per a que les aigües tornin a la normalitat.
Paul Ariès, politòleg i escriptor, incideix en la incapacitat que tenim de posar-nos límits degut a la inercia social de produir i consumir sempre més, amb la qual cosa cada cop hi ha més desigualtats socials, humanes, econòmiques i l’esgotament de recursos que esmentàvem abans.
I que estem fent a Catalunya ?
El nombre de persones influents i de seguidors del decreixement ha crescut en els darrers
anys a casa nostra. Persones com David Llistar, François Schneider, Joan Martínez Alié, entre d’altres, han fet que s’organitzi una xarxa on poc a poc es va assentant aquest moviment.
On més es fa evident el moviment és en les diferents iniciatives que es duen a terme, per
exemple, a la Colònia tèxtil de Calafou ( Vallbona d’Anoia ), a l’Associació Xicòria ( Montblanc , Cal Cases ( Santa Maria d’Oló ). En aquests espais s’impulsa una producció d’aliments sans i justos èticament.
Reflexió
Que els recursos del planeta són finits ja ho sabíem, altra cosa és que no ho volguem veure, que el sistema econòmic-social imposat és injust i desequilibrat ja ho sabíem, i que si no es fa un canvi radical a cent anys vista ho passarem malament també ho sabem.
La crisi actual el que ha començat, i potser provocarà, és una pressa de consciència més ràpida i profunda de la necessitat de reordenar-ho tot i deixar l’egoïsme i la manca d’escrúpols per a passar a una consciència més social, equilibrada, respectuosa i menys consumista.
Referències :
Les Coses Bones
C / Major 12
08750 Molins de Rei
93-680 11 94
info@lescosesbones.com
https://www.lescosesbones.com/
—————

El pasado 13 de agosto La Vanguardia (Antonio Cerrillo) publicaba un interesante artículo sobre el decrecimiento como forma lógica de retorno a un sistema de vida más saludable, equilibrado y respetuoso con el medio ambiente.

Poco a poco mucha gente está adoptando este estilo de vida considerando que no seremos más felices por trabajar más horas, consumir más, o tener más posesiones.

No es que sea una tema nuevo, fruto de una moda, e impulsado por personas con ideales alternativos, sino que es un movimiento silencioso, acumulativo y que engloba personas preocupadas por su salud, la de sus hijos, por la Tierra y por una conciencia social, ecológica y de respeto a los demás.

Pero que es el decrecimiento?

El decrecimiento es una línea política, económica y social que se contrapone al modelo de crecimiento económico que impulsa la sociedad actual. A día de hoy es el economista francés Serge Latouche su principal ideólogo. Para él “no es posible un crecimiento continuo en un planeta limitado, donde hemos superado mucho los límites ambientales y estamos cerca de superar a muchos más”.

Latouche hace un símil muy ilustrativo cuando compara la necesidad de decrecer con un río que se desborda y que todo el mundo quiere que “decrezca” para que las aguas vuelvan a la normalidad.

Paul Ariès, politólogo y escritor, incide en la incapacidad que tenemos de ponernos límites debido a la inercia social de producir y consumir siempre más, con lo que cada vez hay más desigualdades sociales, humanas, económicas y el agotamiento de recursos que mencionábamos antes.

Y que estamos haciendo en Cataluña?

El número de personas influyentes y de seguidores del decrecimiento ha crecido en los últimos años en nuestro país. Personas como David Llistar, François Schneider, Juan Martínez Alié, entre otros, han hecho que se organice una red donde poco a poco se va asentando este movimiento.

Donde más se hace evidente el movimiento es en las diferentes iniciativas que se llevan a cabo, por ejemplo, en la Colonia textil de Calafou (Vallbona d’Anoia), en la Asociación Xicoia (Montblanc, Cal Cases (Santa Maria d’Oló). En estos espacios se impulsa una producción de alimentos sanos y justos éticamente.

Reflexión

Que los recursos del planeta son finitos ya lo sabíamos, otra cosa es que no lo queramos ver, que el sistema económico-social impuesto es injusto y desequilibrado ya lo sabíamos, y que si no se hace un cambio radical a cien años vista lo pasaremos mal también lo sabemos.

La crisis actual lo que ha iniciado, y quizás provocará, es una toma de conciencia más rápida y profunda de la necesidad de reordenar todo y dejar el egoísmo y la falta de escrúpulos para pasar a una conciencia más social, equilibrada , respetuosa y menos consumista.

Referencias:

Les Coses Bones
C / Major 12
08750 Molins de Rei
93-680 11 94
info@lescosesbones.com
https://www.lescosesbones.com/