Publicat el Deixa un comentari

Ginseng. La planta de l’energia

Los beneficios y propiedades del Ginseng en Les Coses Bones

Aquest remei natural, el ginseng, que es coneix i usa des de fa mil·lennis en la medicina xinesa i cada vegada més a Occident, no només és un estimulant del sistema nerviós central (SNC), exerceix també un efecte tònic general sobre el cos i la ment, augmentant la resistència a l’estrès, la fatiga i la falta de concentració, la qual cosa constitueix la seva principal aplicació terapèutica.

Un recent estudi del doctor Arsalan Karhazmi ha demostrat científicament per primera vegada, que el ginseng estimula la resposta immunitària i protegeix contra les infeccions.

La planta exerceix el seu efecte protector per dues vies: d’una banda activa els limfòcits Th1, unes cèl·lules que constitueixen una defensa eficaç i precisa de l’organisme davant els agents externs; d’altra banda, redueix l’activitat d’altres cèl·lules immunitàries, els limfòcits Th2, les quals actuen tant contra els bacteris i virus com contra les cèl·lules sanes, la qual cosa pot danyar-les, inflamar els teixits o fins i tot agreujar la malaltia.

El pes de l’evidència científica

Segons el doctor Karhazmi, “la importància del treball de Copenhaguen radica que s’ha emprat un extracte de ginseng estandarditzat, que conté exactament la mateixa quantitat i qualitat de compostos, per la qual cosa el treball compleix el requisit bàsic de tota demostració científica: pot reproduir-se totes les vegades que vulgui obtenint sempre el mateix resultat “.

El consum de Panax ginseng exerceix efectes estimulants i tonificants, sobre els diversos sistemes de l’organisme.

Estimula el sistema nerviós, exercint una activitat antihipnótica, sense ocasionar excitació, ni afectar les funcions motores com succeeix amb els fàrmacs destinats a alleujar l’ansietat, l’estrès o la depressió, augmenta l’activitat cerebral i millora les seves funcions, com la concentració i la memòria.

També millora el rendiment físic i intel·lectual, i exerceix una possible acció positiva sobre la potència sexual. Així mateix, augmenta la resistència física al fred, a la calor i les radiacions.

Pel seu efecte antidiabètic, millora l’eficàcia de la glucosa i és útil com a suport al tractament de persones amb diabetis o intolerància a la glucosa. El ginseng incrementa la secreció d’insulina i regula la formació de glucogen hepàtic.

També estimula la suprarenal i per això la concentració de l’hormona cortisona en l’organisme, la qual cosa explica les seves propietats antiinflamatòries. A causa dels seus saponósidos, exerceix una acció antitumoral.

L’arrel té acció hipotensora o hipertensiva, depenent de la proporció dels diferents ginsenósidos que contingui. Pot millorar la disfunció de l’endoteli vascular en pacients amb hipertensió i produeix vasodilatació en les artèries cerebrals.

S’utilitza sobretot per combatre els estats d’ansietat i estrès, així com la fatiga física i psicològica, i afrontar els estats o etapes de major esforç o exigència del cos i la ment. També s’usa per estimular des de la resistència i el rendiment en l’esport fins a l’energia, l’atenció, l’activitat sexual, la memòria i la concentració.

Per via oral, el ginseng es pren en forma d’extractes secs encapsulats o en pols, extractes líquids, tintura o decocció. Aquesta planta també és ingredient de nombrosos suplements dietètics, destinats a estimular l’organisme.

Per exemple a Les Coses Bones et proposem:

ginseng productos en Les Coses Bones

Els xinesos consumeixen el ginseng des de fa segles, per estimular el desig sexual. Segons els partidaris d’aquest ús, aquesta arrel afavoreix l’erecció en l’home i l’excitació sexual femenina, en impulsar la producció d’esperma i d’hormones.

Però malgrat la seva reputació de afrodisíac, encara no hi ha evidència concloent que estimuli la gana sexual.

Precaucions

A causa de l’ús continuat, pot aparèixer la “síndrome d’abús del ginseng“, caracteritzat per hipertensió arterial, nerviosisme i insomni. Per evitar-ho, s’aconsella prendre-ho durant més de 6 setmanes seguides. El seu consum excessiu també pot causar dolor al pit, efectes estrogènics, canvis en la menstruació i augment de la libido. Aquests efectes remeten al disminuir la dosi o discontinuar el tractament.

Atès que és un estimulant, no cal excedir-se en les dosis ni prendre-ho juntament amb altres substàncies que estimulin l’organisme, com el cafè, els refrescos de cola o el te, que contenen cafeïna.

A més, el ginseng pot disminuir l’efecte depressor d’alguns psicofàrmacs, interferir l’acció de la clorpromazina, i potenciar l’acció dels medicaments denominats IMAOs, podent provocar crisis hipertensives, cefalees, temors i manies. Cal consultar al metge si es pren medicació.

D’altra banda, es desaconsella el consum de la planta en casos d’arítmies cardíaques, hipertensió, ansietat, nerviosisme i embaràs.

Les Coses Bones

C/ Major 12.  93 680 11 94

info@lescosesbones.com

http://www.facebook.com/LesCosesBones

http://www.twitter.com/lescosesbones

Publicat el Deixa un comentari

Ginseng Una raiz poderosa

Los beneficios y propiedades del Ginseng en Les Coses BonesEste remedio natural, el ginseng,  que se conoce y usa desde hace milenios en la medicina china y cada vez más en Occidente, no sólo es un estimulante del sistema nervioso central (SNC), ejerce también un efecto tónico general sobre el cuerpo y la mente, aumentando la resistencia al estrés, la fatiga y la falta de concentración, todo lo cual constituye su principal aplicación terapéutica.

Un reciente estudio del doctor Arsalan Karhazmi ha demostrado científicamente por primera vez, que el ginseng estimula la respuesta inmunitaria y protege contra las infecciones.

La planta ejerce su efecto protector por dos vías: por un lado activa los linfocitos Th1, unas células que constituyen una defensa eficaz y precisa del organismo frente a los agentes externos; por otra parte, reduce la actividad de otras células inmunitarias, los linfocitos Th2, las cuales actúan tanto contra las bacterias y virus como contra las células sanas, lo cual puede dañarlas, inflamar los tejidos o incluso agravar la dolencia.

El peso de la evidencia científica

Según el doctor Karhazmi, “la importancia del trabajo de Copenhague radica en que se ha empleado un extracto de ginseng estandarizado, que contiene exactamente la misma cantidad y calidad de compuestos, por lo cual el trabajo cumple el requisito básico de toda demostración científica: puede reproducirse todas las veces que quiera obteniendo siempre el mismo resultado”.

El consumo de Panax ginseng ejerce efectos estimulantes y tonificantes, sobre los diversos sistemas del organismo.

Estimula el sistema nervioso, ejerciendo una actividad antihipnótica, sin ocasionar excitación, ni afectar las funciones motoras como sucede con los fármacos destinados a aliviar la ansiedad, el estrés o la depresión, aumenta la actividad cerebral y mejora sus funciones, como la concentración y la memoria.

También mejora el rendimiento físico e intelectual, y ejerce una posible acción positiva sobre la potencia sexual. Asimismo, aumenta la resistencia física al frío, al calor y las radiaciones.

Por su efecto antidiabético, mejora la eficacia de la glucosa y es útil como apoyo al tratamiento de personas con diabetes o intolerancia a la glucosa. El ginseng incrementa la secreción de insulina y regula la formación de glucógeno hepático.

También estimula la suprarrenal y por ello la concentración de la hormona cortisona en el organismo, lo cual explica sus propiedades antiinflamatorias. Debido a sus saponósidos, ejerce una acción antitumoral.

La raíz posee acción hipotensora o hipertensiva, dependiendo de la proporción de los distintos ginsenósidos que contenga. Puede mejorar la disfunción del endotelio vascular en pacientes con hipertensión y produce vaso dilatación en las arterias cerebrales.

Se utiliza sobre todo para combatir los estados de ansiedad y estrés, así como la fatiga física y psicológica, y afrontar los estados o etapas de mayor esfuerzo o exigencia del cuerpo y la mente. También se usa para estimular desde la resistencia y el rendimiento en el deporte hasta la energía, la atención, la actividad sexual, la memoria y la concentración.

Por vía oral, el ginseng se toma en forma de extractos secos encapsulados o en polvo, extractos líquidos, tintura o decocción. Esta planta también es ingrediente de numerosos suplementos dietéticos, destinados a estimular el organismo.

Por ejemplo en Les Coses Bones te proponemos :

ginseng productos en Les Coses Bones

Los chinos consumen el ginseng desde hace siglos, para estimular el deseo sexual. Según los partidarios de este uso, esta raíz favorece la erección en el hombre y la excitación sexual femenina, al impulsar la producción de esperma y de hormonas.

Pero pese a su reputación de afrodisíaco, aún no hay evidencia concluyente de que estimule el apetito sexual.

Precauciones

Debido al uso continuado, puede aparecer el “síndrome de abuso del ginseng”, caracterizado por hipertensión arterial, nerviosismo e insomnio. Para evitarlo, se aconseja tomarlo durante más de 6 semanas seguidas. Su consumo excesivo también puede causar dolor en el pecho, efectos estrogénicos, cambios en la menstruación y aumento de la libido. Estos efectos remiten al disminuir la dosis o discontinuar el tratamiento.

Dado que es un estimulante, no hay que excederse en las dosis ni tomarlo junto con otras sustancias que estimulen el organismo, como el café, los refrescos de cola o el té, que contienen cafeína.

Además, el ginseng puede disminuir el efecto depresor de algunos psicofármacos, interferir la acción de la clorpromacina, y potenciar la acción de los medicamentos denominados IMAOs, pudiendo provocar crisis hipertensivas, cefaleas, temores y manías. Hay que consultar al médico si se toma medicación.

Por otra parte, se desaconseja el consumo de la planta en casos de arritmias cardíacas, hipertensión, ansiedad, nerviosismo y embarazo.

Les Coses Bones

C/ Major 12.  93 680 11 94

info@lescosesbones.com

http://www.facebook.com/LesCosesBones

http://www.twitter.com/lescosesbones

Publicat el Deixa un comentari

La soja y sus propiedades beneficiosas

Climater de Novadiet en Les Coses Bones

La soja contiene una elevada cantidad de isoflavonas o fitoestrógenos (sobre todo genisteína y daidzeína), los cuales dejan de producirse cuando se inicia la menopausia.

El tratamiento con isoflavonas puede mejorar mucho los síntomas de la menopausia (sofocaciones, ansiedad, nerviosismo, depresión moderada, irritabilidad).

Funciones de las isoflavonas de soja:

1- Tienen una acción estrogénica y a la vez antiestrogénica: es a decir, son precursoras de los estrógenos pero pueden bajar los niveles de estrógenos en el plasma. Este hecho que permite que sea el mismo organismo lo que haga una regulación hormonal.

2- Mejora, como ya me dicho, los síntomas de la menopausia

3- Tienen una acción antioxidante que previene ciertos tipos de cáncer (de mama, de próstata, de colon y de otros de tipo hormonal)

4- Previene la arteriosclerosis y muchas enfermedades de corazón

5- Reduce el colesterol “malo” aumentando el “bueno” (HDL)

6- Previene la osteoporosis

Donde podemos encontrar las isoflavonas:

– En la soja y en sus derivados: tofu, miso, harina de soja

– En alimentos como el ajo, el alfalfa, la avena, la levadura de cerveza, la manzana, la salvia, las semillas de anís, de hinojo, de sésamo, las pipas de girasol, el trigo y la zanahoria entre otros

– En complementos preparados: cápsulas de isoflavonas. De Novadiet o de Vogel

menopausa i les isoflavones de soja

Para cualquier duda, os podéis dirigir a Les Coses Bones:

Les Coses Bones

C/ Major 12.  93 680 11 94

info@lescosesbones.com

http://www.facebook.com/LesCosesBones

http://www.twitter.com/lescosesbones

Publicat el Deixa un comentari

La menopausa i les isoflavones de soja

menopausa i les isoflavones de soja

La soja conté una elevada quantitat d’isoflavones o fitoestrògens (sobretot genisteína i daidzeína), els quals deixen de produir-se quan s’inicia la menopausa.

El tractament amb isoflavones pot millorar molt els símptomes de la menopausa (sufocacions, ansietat, nerviosisme, depressió moderada, irritabilitat).

Funcions de les isoflavones de soja:

1- Tenen una acció estrogènica i a la vegada antiestrogènica: es a dir, són precursores dels estrògens però poden baixar els nivells d’estrògens al plasma. Fet que permet que sigui el mateix organisme el que faci una regulació hormonal.

2- Millora, com ja em dit, els símptomes de la menopausa

3- Tenen una acció antioxidant que prevé certs tipus de càncer (de mama, de pròstata, de colon i d’altres de tipus hormonal)

4- Prevé l’arteriosclerosi i moltes malalties de cor

5- Redueix el colesterol “dolent” augmentant el “bo” (HDL)

6- Prevé l’osteoporosi

On podem trobar les isoflavones:

– A la soja i als seus derivats: tofu, miso, farina de soja

– En aliments com l’all, l’alfalç, l’avena, el llevat de cervesa, la poma, la sàlvia, les llavors d’anís, de fonoll, de sèsam, les pipes de girasol, el blat i la pastanaga entre d’altres

– En complements preparats: Et proposem els tres següents productes naturals.

menopausa i les isoflavones de soja

Per qualsevol dubte, us podeu adreçar a Les Coses Bones .

Les Coses Bones

C/ Major 12.  93 680 11 94

info@lescosesbones.com

http://www.facebook.com/LesCosesBones


http://www.twitter.com/lescosesbones

Publicat el Deixa un comentari

Els diferents tes i els seus principals usos i beneficis.

Tipos y objetivos del téEl te és una infusió de fulles de Camellia sinensis, un arbre robust de la família de les teàcies. Molt sovint ens pregunteu sobre els diferents tipus de tes que existeixen i sobre els seus usos. Pregunten molt comuns són si ajuden a aprimar o ens posaran més nerviosos.

Doncs bé, en aquesta infografia pots veure de forma resumida, quins son els principals tipus de té que existeixen i quines són les seves propietats principals

El te verd ens ajuda a cuidar la nostra pell  i ens dona energia.

El te negre ens alleuja el mal d’estómac.

El te de camamilla i el te de tila ens ajudaran a relaxar-nos i a dormir millor.

El te vermell  o te Pu-Erh complementa una dieta equilibrada contribuint en l’eliminació de greixos i reafirmant la pell.

El te blanc té un ús interessant en la cura de dents i genives.

El te de menta ens farà més fàcil la digestió i evitarà el mal alè.

I finalment el te d’alfàbrega ens serà un bon complement sin ens refredem.

En general el te té molts usos medicinals, per exemple es fa servir per tractar l’asma, degut a les seves propietats broncodilatadores, com a estimulant suau, per millorar la concentració i estar més despert i com a antioxidant recolzant el tractament del cancer.

I encara segueixen fent-se estudis sobre les seves propietats, per exemple s’estudia si ajuda a reduir els nivells elevats de colesterol i si pot ser un bon remeï com a antibacterià.

A Les Coses Bones de Molins de Rei et podem proposar diferents opcions per a que trobis el te que més t’agrada i que millor pot ajudar-te a aconseguir el que necessites.

Vine a veure’ns i t’aconsellarem

Les Coses Bones

C/ Major 12 – Molins de Rei

93 680 11 94 – www.lescosesbones.com

Publicat el Deixa un comentari

10 consejos naturales para cuidar tus pulmones

10 consejos para mantener sanos tus pulmones. En Les Coses Bones
10 consejos para mantener sanos tus pulmones.

No hace falta decir que nuestros pulmones son uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo. Cada día el ser humano promedio hace alrededor de 20.000 respiraciones  cada una de la cuales es realizada  por nuestros pulmones, que funcionan las 24 horas del día para  coger el aire de la atmósfera y extraer los gases necesarios para la supervivencia.
Las enfermedades pulmonares que van desde enfermedades respiratorias, de leves a mortales, como el asma, neumonía, cáncer de pulmón, bronquitis, fibrosis quística y más.
Consejos positivos para nuestros pulmones son : El ejercicio, no fumar y evitar la contaminación . Pero ¿sabes que una dieta adecuada también podría desempeñar un papel importante en el cuidado de su salud pulmonar?

Por esta razón, es importante que incorpore las siguientes principales alimentos para la salud pulmonar en su dieta para mantener los pulmones limpios y frescos para la vida.

¿Cuáles son estos alimentos?:
Las verduras crucíferas
Una verdura crucífera es cualquier alimento que es un miembro de la familia de las coles. Ricos en antioxidantes que ayudan a su forma natural las toxinas limpieza de cuerpo. Entre ellos encontramos al brócoli, la coliflor y el repollo.
Los alimentos con carotenoides
Carotenoides es un pigmento antioxidante naranja que incide en la reducción del riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Los carotenoides se encuentran en las frutas y verduras que se caracterizan con los colores naranja o rojo. ( ver este artículo sobre alimentos de estos colores ) Las zanahorias son una gran opción debido a la beta-caroteno en ellos. Este antioxidante se convierte en vitamina A, que puede ayudar a reducir el incidente del asma.

Los alimentos con ácidos grasos omega-3 los ácidos grasos
Este ácido graso es crucial para su salud en general. Estudios preliminares sugieren que los alimentos que son ricos en los ácidos grasos tienen un efecto beneficioso sobre el asma. Se obtiene de alimentos como el pescado, los frutos secos o las semillas de lino, y también puede recurrir a diferentes  suplementos dietéticos disponibles.
Los alimentos con folato
Estos alimentos son excelentes para la lucha contra el proceso de carcinógenos pulmonares y la prevención de las formas de cáncer. Entre ellos encontramos la espinaca, espárragos, remolacha, y las lentejas.
Ajo
El ajo tiene muchas propiedades entre las cuales están las anti-inflamatorias. El alto nivel de alicina reduce la inflamación y la infección. Es antioxidante, destruyendo  los radicales libres y puede ayudar a mejorar el asma.
Alimentos con vitamina C
Los alimentos que contienen altas cantidades de vitamina C ayudan a sus pulmones transportan de manera efectiva el oxígeno por todo el cuerpo. Los alimentos que son buenas fuentes de vitamina C y para la salud pulmonar los mejores alimentos son: kiwis, pimientos rojos y verdes, frutas cítricas como las naranjas, limones y pomelos, vegetales y jugo de tomate, fresas, brócoli, piña, mango y melón cantaloupe.
Bayas
Las bayas son una de las frutas más ricas en antioxidantes, antocianinas que contiene los polifenoles y los flavonoides beta-caroteno, luteína y zeaxantina. Estos antioxidantes protegen los pulmones de cáncer, enfermedades e infecciones. Bayas oscuras tales como frambuesas, moras o arándanos, pueden ayudar a reducir el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.
Manzanas
Los flavonoides y variedad de vitaminas mantienen la función respiratoria saludable y prevenir el desarrollo de enfermedades pulmonares.
Jengibre
Su propiedad anti-inflamatoria anula en los pulmones la contaminación persistente que podría conducir a problemas de salud. Además es muy fácil de incorporar a la alimentación en tu día a día.
Cúrcuma
Similar al Jenjibre tienen una gran capacidad anti-inflamatorias. Como beneficio adicional las altas cantidades de curcumina pueden conducir a la eliminación de las células cancerosas.
Pomelo
Si puede soportar el sabor amargo de esta fruta, que aporta vitaminas y minerales su pulmón se beneficiará. . Los expertos en salud sugieren que los flavonoides en la fruta son excelentes para la limpieza de los pulmones que han sido efectuadas por agentes carcinógenos.
Las granadas
Esta fruta contiene muchos antioxidantes que son buenos para incluir en su dieta. Las propiedades nutricionales de esta sabrosa fruta pueden retrasar el desarrollo de problemas pulmonares, incluyendo el desarrollo de tumores.
Los alimentos con magnesio
El magnesio es un mineral que se recomienda con frecuencia a las personas que sufren de problemas de asma. Una manera fácil de obtener este mineral es a través de semillas, nueces o frijoles.
Agua
Una vez más, cuando se trata de la salud natural el número de un remedio normalmente será agua. Aunque puede parecer soso, nuestros cuerpos la anhelan por muchas razones diferentes. Más agua en tu dieta puede hacer que mejore el sistema circulatorio, manteniendo sus pulmones hidratados y listos para eliminar las toxinas no deseadas.

Así que si quieres para limpiar sus pulmones, no olvides de incluir en tu dieta gran cantidad de los alimentos que hemos comentado, mejorará tu salud en general y en particular la de tus pulmones.

Otra técnica para la limpieza de los pulmones es a través de la respiración profunda.

Podemos respirar profundamente y exhalar por completo para maximizar el efecto de limpieza. La respiración profunda y el aire fresco es muy útil para mantener los pulmones sanos y libres de toxinas.

Además de lo anterior, como te comentaba, hay diferentes complementos dietéticos que pueden ayudarte, por ejemplo :

Como preventivo para activar las defensas de nuestro organismo la equinacea, la uña de gato, zinc son buenos aliados. Es conveniente incorporar alguno de estos preparados en personas que tienen tendencia a resfriados, asma, bronquitis, alergias respiratorias, …

Los encontrarás en Les Coses Bones

Artículo inspirado en el publicado aquí. (en inglés)

Les Coses Bones de Molins de Rei

C/ Major 12

93 680 11 94 – www.lescosesbones.com

 

Publicat el Deixa un comentari

Alga slin. Dietètica per a aprimar.

Alga slin, dietètica per aprimarAconseguir el teu pes ideal no sempre és fàcil, per això és molt important assessorar-se bé, disposar de l’ajut d’un professional que et prepari una dieta ajustada a les teves necesitats reals.

Com a suport o complement a la dieta proposada pel dietista, aquest segurament t’aconsellerà diferents suplements que t’ajudaran en el teu objectiu. Per exemple pot recomanar-te un cremador de greixos, o un diurètic per reduir l’acumulació de líquids, o un drenant per eliminar toòxines acumulades,  o potser el producte que t’expliquem avui. Alga slin.
Alga slin s’utilitza com a teràpia antiobesitat. La part utilitzada és el tal·lus de l’alga , i és molt rica en principis actius: oligoelements i sals minerals: iode, potassi, brom, clor, magnesi, calci, ferro, sílice; manitol, principi amarg, vitamines i provitamines A i D, substància mucilaginosa: algina; glucosano soluble: laminarina.

L’abundància de sals minerals fa del fucus una planta remineralitzant. El iode li confereix acció estimulant tiroïdal, afavorint els processos catabòlics l’organisme, per la qual cosa s’usa en tractaments d’obesitat. Les sals potàssiques són diürètiques, ajudant per tant a l’eliminació de líquid retingut. El mucílag li atorga una activitat laxant lleugera i saciant. La laminarina exerceix una acció hipolipemiant, hipocolesterolemiant. Se’l considera depuratiu.

Les persones amb problemes de tiroides no poden pendre aquest producte i n’hauríem de buscar algun altre.

Com deiem al principi de l’article és important que estiguis ben assessorada/at per a arribar al teu objectiu i estar plenament content.

A Les Coses Bones de Molins de Rei et podem oferir el servei de dietista, amb la garantia del mètode Novaline, per si ho necessites.

T’esperem a :

Les Coses Bones

C/ Major 12 –  Molins de Rei

93 60 11 94  – www.lescosesbones.com

Nota : Preu de l’article 24,60 € a data 1 de febrer de 2016. Subjecte a possibles canvis.

Publicat el Deixa un comentari

Un nuevo producto para tus articulaciones Colamag CALMÁN.

Colamag calman de Novadiet en Les Coses Bones de Molins de Rei¿Por qué nos duelen las articulaciones?

El principal motivo es debido a que las estructuras que intervienen en las articulaciones se van deteriorando con el paso del tiempo. Es decir, envejecemos. ¿Qué ocurre en este proceso continuo y progresivo, que se acelera a partir de la edad adulta? 

– Hay una disminución de la elasticidad y flexibilidad de cartílagos, tendones, ligamentos…

– El cartílago articular degenera (aparece la artrosis) y el hueso se vuelve “poroso”, con lo que presenta una menor resistencia y es más propenso a sufrir fracturas.

 

Todo esto provoca la aparición de dolor e inflamación osteoarticular, que se cronifica en la mayoría de los casos y que conlleva, una gran pérdida de calidad de vida.

Chica haciendo deporte

Si, además, prácticas deporte habitualmente, las articulaciones tienen un factor de riesgo añadido para que la artrosis y el dolor articular aparezcan antes.

También pueden causar dolor e incapacidad funcional, ciertas actividades laborales que someten a alguna articulación a sobrecargas mantenidas en el tiempo.

¿Conoces las propiedades del COLÁGENO HIDROLIZADO MARINO?

Dolor de rodillas

Regenera el cartílago de las articulaciones.

• Proporciona al organismo la estructura de sostén para órganos y tejidos.

• Interviene en la transmisión de fuerza en tendones y ligamentos.

• Es responsable de la firmeza y elasticidad de las diferentes estructuras corporales.

• Interviene en la hidratación de los tejidos.

Colamag Calmán, además de colágeno hidrolizado de origen marino, ahora está reforzado con Mangostán, Cúrcuma y MSM. Conoce estos principios activos.

El MANGOSTÁN

(Garcinia mangostana L.)

Mangostán

Es un fruto tropical asiático. Según varias investigaciones publicadas en revistas científicas, las xantonas contenidas en la piel de este fruto inhiben la producción de óxido nítrico (NO), la actividad ciclooxigenasa y la síntesis de PGE2. Todo esto se traduce en un efecto antiinflamatorio y analgésico, sobre las articulaciones dañadas.

La CÚRCUMA

(Curcuma langa L.)

Cúrcuma

Es una planta muy conocida. La parte activa de la cúrcuma es el rizoma. Entre sus componentes principales destacan las curcuminas. Numerosos estudios demuestran la actividad de Curcuma langa tanto en casos de inflamación aguda como crónica.

MSM

MSMSon las siglas de “Metil-sulfonil-metano”. Es una sustancia presente en las plantas, en los animales y en los seres humanos. Es una fuente de azufre orgánico biológicamente activo. El azufre es necesario para la formación de colágeno, elastina y queratina. Artículos científicos publicados demuestran que el consumo de MSM mejora laflexibilidad y elasticidad de articulaciones, cartílagos, ligamentos, tendones, junto con un marcado efecto antiinflamatorio y analgésico.

 

El MAGNESIO*

~ Contribuye al funcionamiento normal de los músculos.

~ Contribuye al mantenimiento de los huesos y dientes en condiciones normales.

La VITAMINA C*

~ Contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de los huesos, cartílagos, dientes y piel.

*Declaraciones saludables contenidas en el Anexo del Reglamento (UE} N° 432/2012

 

INGREDIENTES:

Colágeno de origen marino, mangostán E.S, MSM, magnesio, cúrcuma E.S (aporte de curcumina: 41 mg), vitamina C.

Os destacamos su fácil disolución y su buen sabor.

(Fuente del artículo: www.novadiet.es)

Les Coses Bones de  Molins de Rei

C/ Major 12 – Molins de Rei

93 680 11 94 – www.lescosesbones.com

 

Publicat el Deixa un comentari

Aliments antiinflamatoris i remeïs naturals.

alimentacio antiinflamatoria. Consells de Les coses bones de Molins de Reic

L’alimentació pot ajudar-nos a minimitzar una mica el problema de la inflamació de les nostres articulacions. Possiblement no farà miracles però serà una ajuda més, i sobretot natural, per a que ens sentim millor i no tinguem tanta dependència dels antiinflamatoris químics.

Els aliments que veurem tot seguit tenen com a característica principal l’alt contingut en antioxidants, que són els responsables de lluitar contra el dany cel·lular.

Per exemple :

* La col, el brócoli i en general els vegetals de fulla verda ( espinacs, bleda) contenen antioxidants, flavonides, carotenoides i vitamina C.

S’aconsella consumir-los preferentment crus i de temporada,  l’opció de prendre’ls en suc és una bona idea.

* El te verd es una bona font de nutrients i antioxidants al nostre organisme.

* L’all. És un aliment del qual se’n saben les propietats des de fa molts de temps. Es coneixen els seus efectes beneficiosos  antibacterials, antivirals, fungicides i antioxidants. Es creu que són els compostos amb contingut de sofre, que contenen els seus compostos, els que li donen part del seu efecte terapèutic.

* Fruits vermells. En general són important font d’antioxidants, igual que les mores blavesque tenen un alt índex antioxidant en comparació a altres fruits i vegetals.

Altres aliments com la llimona ( vitamina C), la pastanaga ( betacaroté), fruits secs (vitamina E)  són també molt importants per a l’aport d’antioxidants.

Remeïs naturals

Per l’inflamació de les articulacions tenim moltes alternatives naturals, productes que contenen harpagofit, glucosamina o cúrcuma que actuen com antiinflamatori.  Ho trobem en comprimits, en pols o en crema per aplicar externament.

Nova Diet ha tret al mercat recentment un producte pensat per protegir i desinflamar les articulacions, tenint en conte l’alleugerament del dolor. El producte en qüestió és diu COLAMAG CALMÁN i està compost per colàgen i magnesi que protegeix i repara l’articulació i cúrcuma i mangostan com a antiinflamatori i vitamina C per ajudar a assimilar més bé aquests components. El format és en pols. Es recomana una dosi diària.

Sempre recomanem que ens vinguis a visitar a Les Coses Bones perquè estudiem el teu cas particularment.

Més informació :

Exercici i alimentació per combatre la inflamació (En castellà).

T’esperem a

Les Coses Bones de Molins de Rei

C/ Major 12 

93 680 11 94 . Molins de Rei

www.lescosesbones.com

Publicat el Deixa un comentari

Com dur a terme una bona depuració hepàtica.

Com dur a terme una bona depuració hepàtica. Consells de Les Coses Bones de Molins de Rei.L’exposició als tòxics ja forma part de la nostra vida i, encara que ho assumim amb normalitat, el nostre organisme es ressent a aquesta forma acumulativa d’agressió a la que anomenem intoxicació. Aquest és un dels motius pels quals és recomanable realitzar una depuració hepàtica.

El contrari a la intoxicació és la detoxicació:

Aquesta és ajuda a les funcions del nostre organisme perquè faci el treball natural d’eliminar els tòxics que acumulem quan respirem, mengem i bevem.

Depuratiu-Mech, perquè està compost de plantes amargues, és una perfecte ajuda als òrgans com el fetge, intestins, ronyó i pell que són els principals òrgans responsables de la depuració hepàtica o detoxificació.

Aquest depuratiu té plantes com la quina, l’espirulina (alga), bardana, riubardo, dent de lleó, carxofa, genciana, marrubio, rave negre, cua de cavall i regalèssia.

La sinergia o acció combinada de totes aquestes plantes medicinals afavoreix en primer lloc la depuració de fetge i ronyons i després, gràcies a les seves propietats diürètiques, l’eliminació dels residus.

En moments de l’any com el que estem ara, en el qual potser estem plantejant o iniciant un règim per perdre pes és molt interessant que facis una bona depuració .

Si tens qualsevol dubte ja saps que estem a la teva disposició.

Les Coses Bones de Molins de Rei.

C/ Major 12 Molins de Rei