Site icon Les Coses Bones

L’àloe i les seves propietats medicinals / El aloe y sus propiedades medicinales

(a continuación en castellano)

Image de un aloe vera

Què és?

L’àloe és una planta suculenta que pertany a la família de les liliàcies. Procedent de l’Àfrica se li reconeix dos tipus diferents d’usos medicinals, d’un costat el gel que conté les seves fulles cura ferides i cremades, accelerant la cicatrització i reduint el risc d’ infecció, d’ altre costat la savia de la fulla, un cop seca, és un fort laxant.

Components:

L’àloe té com a principals components les antroquinones (aloina, àloe-emodina), resines, tanins, polisacàrids i àloectina B (que estimula el sistema inmunològic). També s’ha comprovat que conté 18 dels 22 aminoàcids presents al cos humà.

Usos principals:

Tractaments per a la pell: L’àloe té efectes positius sobre gairebé qualsevol afecció de la pell. Les investigacions, han demostrat la seva eficàcia en la psoriasi, els eczemes, les taques a la pell, cremades, ferides, i irritacions degudes al sol.

Úlceres: L’ efecte cicatritzant de l’àloe actua també internament, per a les úlceres pèptiques i la síndrome de colon irritable.

Laxant: El líquid amarg de les fulles (àloe amarg) és un bon laxant, i a petites dosis estimula la digestió.

A més, l’àloe el podem fer créixer i reproduir nosaltres mateixos i, per a petits primers auxilis, extraient nosaltres mateixos el gel que conté alguna de les fulles de la planta i aplicant-lo sobre la zona afectada, per exemple en irritacions de la pell, obtindrem un remei totalment natural i eficaç.

Et convidem a que ens visitis, serà un plaer mostrar-te l’ amplia varietat de productes amb àloe (en presentació líquida, gel o crema) i explicar-te més coses sobre aquest remei natural.

Les Coses Bones

C/ Major 12.  93 680 11 94

info@lescosesbones.com

http://www.facebook.com/LesCosesBones

http://www.twitter.com/lescosesbones

………………….

Aloe vera remedio natural en Les Coses Bones

¿Que es? El aloe es una planta suculenta que pertenece a la familia de les liliáceas. Procedente de África, se le reconocen dos tipos diferentes de usos medicinales, por un lado el gel que contienen sus hojas cura heridas y quemaduras, acelerando la cicatrización y reduciendo el riesgo de infección, por otro lado la savia de la hoja, una vez seca, es un poderoso laxante.

Componentes:

El aloe tiene como principales componentes las antroquinonas (aloina, aloe-emodina), resinas, taninos, polisacáridos y aloectina B (que estimula el sistema inmunológico). También se ha comprobado que contiene 18 de los 22 aminoácidos presentes en el cuerpo humano.

Usos principales:

Tratamientos para la piel: El aloe tiene efectos positivos sobre casi cualquier afección de la piel. Las investigaciones, han demostrado su eficacia en la soriasis, eccemas, manchas en la piel, quemaduras, heridas e irritaciones debidas al sol.

Úlceras: El efecto cicatrizante del aloe actúa también internamente, para las úlceras pépticas y el síndrome de colon irritable.

Laxante: El líquido amargo de las hojas (aloe amargo) es un buen laxante, y a pequeñas dosis estimula la digestión.

Además, el aloe lo podemos hacer crecer y reproducir nosotros mismos y, para pequeños primeros auxilios, extrayendo nosotros mismos el gel que contiene de alguna de las hojas de la planta y aplicando sobre la zona afectada, por ejemplo en irritaciones de la piel, obtendremos un remedio totalmente natural y eficaz.

Te invitamos a que nos visites será un placer mostrarte la amplia variedad de productos con aloe (en presentación líquida, gel o crema) y explicarte más cosas sobre este remedio natural.

Les Coses Bones

C/ Major 12.  93 680 11 94

info@lescosesbones.com

http://www.facebook.com/LesCosesBones

http://www.twitter.com/lescosesbones

Exit mobile version