Publicat el Feu un comentari

La lumbàlgia. Com abordar-la / La lumbalgia. Como abordarla

(a continuación en castellano)

Lumbalgia, dolor lumbar, plantes antiinflamatories
Lumbalgia, dolor lumbar, plantes antiinflamatories

Què és la lumbàlgia?

Primerament és important destacar que la lumbàlgia és una de la primeres causes de baixa laboral, amb això podem fer-nos una idea de la seva incidència en la població. No podem en si mateixa qualificar-la de malaltia sinó més aviat com a un problema o símptoma derivat generalment d’un esforç excessiu o un mal hàbit en la posició.

En aparèixer un episodi de lumbàlgia observarem que es troben afectats en major o menor grau un o alguns dels elements que constitueixen la columna vertebral com lligaments, músculs, discs vertebrals i vèrtebres.

La zona lumbar, encara que és potent a nivell muscular, suporta gran part del pes del nostre cos, per això pot patir més lesions que altres zones.

Causes de la lumbàgia

No existeix una única causa identificada com a origen de la lumbàlgia, aquesta pot deure’s a mals hàbits posturals, excessiva o mal realitzada activitat esportiva i fins i tot a factors psicològics. La bibliografia mèdica estableix una classificació de les causes de la lumbàlgia basada en el seu origen inflamatori o en el seu origen mecànic.

En el primer cas, d’origen inflamatori, el lumbago apareixeria a causa d’una inflamació de la zona intervertebral , tendons o articulacions properes.

En el segon cas, d’origen mecànic, l’origen prové d’alteracions dels elements de la columna com per exemple una hèrnia o una profusió fiscal, artrosi a la vertebres o també a causa de curvatures anormals de la columna.

Tractaments per a la lumbàlgia

La medicina convencional aconsella, sota supervisió mèdica, la utilització d’analgèsics, relaxants musculars i aplicació de calor a la zona lumbar així com el repòs, si bé aquest de vegades és contraproduent.

El tractament que proposaríem des d’un punt de vista de les teràpies naturals consistiria en plantes antiinflamatòries i analgèsiques (redueixen el dolor) tals com l’harpagofit, l’àrnica i el salze que es presenten en càpsules, cremes o en infusió.

Aquest tractament es pot combinar, i de fet és recomanat fer-ho, amb quiromassatge, shiatsu, acupuntura o alguna altra teràpia que pugui resultar aconsellable per disminuir el dolor i relaxar les zones musculars.

Estem a la vostra disposició per qualsevol aclariment a Les Coses Bones:

Les Coses Bones

C/ Major 12.  93 680 11 94

info@lescosesbones.com

http://www.facebook.com/LesCosesBones

http://www.twitter.com/lescosesbones

…………………

Lumbalgia, dolor lumbar, plantas antiinflamatorias
Lumbalgia, dolor lumbar, plantas antiinflamatorias

Qué es la lumbalgia?

Primeramente es importante destacar que la lumbalgia es una de la primeras causas de baja laboral, con eso podemos hacernos una idea de su incidencia en la población.

No podemos en si misma calificarla de enfermedad sino más bien como un problema o síntoma derivado generalmente de un esfuerzo excesivo o una mala postura.

Al aparecer un episodio de lumbalgia observaremos que se encuentran afectados en mayor o menor grado uno o varios de los elementos que constituyen la columna vertebral como ligamentos, músculos, discos vertebrales y vértebras.

La zona lumbar, aunque es potente a nivel muscular, soporta gran parte del peso de nuestro cuerpo, por eso puede sufrir más lesiones que otras zonas.

Causas de la lumbalgia.

No existe una única causa identificada como causante de la lumbalgia, esta puede deberse a malos hábitos posturales, excesiva o mal realizada actividad deportiva e incluso a factores psicológicos. La bibliografía médica establece una clasificación de las causas de la lumbalgia basada en su origen inflamatorio o en su origen mecánico.

En el primer caso, de origen inflamatorio, el lumbago apareceria debido a una inflamación de la zona intervertebral , tendones o articulaciones cercanas.

En el segundo caso, de origen mecánico, el origen proviene de alteraciones de los elementos de la columna como por ejemplo una hernia o una profusión fiscal, artrosis en la vertebras o también debido a curvaturas anormales de la columna.

Tratamientos para la lumbalgia

La medicina convencional aconseja, bajo supervisión médica, la utilización de analgésicos, relajantes musculares y aplicación de calor en la zona lumbar así como el reposo, si bien este a veces es contraproducente.

El tratamiento que propondríamos desde un punto de vista de las terapias naturales consistiría en plantas antiinflamatorias y analgèsicas (reducen el dolor) tales como el harpagofito, la árnica y el sauce que se presentan en cápsulas, cremas o en infusión.

Este tratamiento se puede combinar, y de hecho es recomendarlo hacerlo, con quiromasaje, shiatsu, acupuntura o alguna otra terapia que pueda resultar aconsejable para disminuir el dolor y relajar las zonas musculares.

Para cualquier duda estamos a su disposicón en Les Coses Bones

Les Coses Bones

C/ Major 12.  93 680 11 94

info@lescosesbones.com

http://www.facebook.com/LesCosesBones

http://www.twitter.com/lescosesbones

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.