Publicat el Deixa un comentari

Alimentació i suplements esportius. Les Coses Bones i Nutrisport.

( a continuación en castellano )

Alimentació esportiva i suplements esportius xerrada Les Coses Bones  Ahir , en  el marc de les xerrades pel 10é aniversari de Les Coses    Bones, varem poder compartir una estona amb Nutrisport i amb    esportistes interessats en l’alimentació esportiva i els suplements  esportius. Vam parlar de proteïnes, carbohidrats, greixos,  carnitina, aminoàcids, begudes isotòniques, i molt més.

 Nutrisport, de la mà d’en Joan Sacristan, ens va fer una explicació clara  i molt interessant sobre què necessita el nostre organisme quan ha de fer  una activitat esportiva . Què hem de menjar abans ?, com ens hem  d’alimentar durant l’exercici  ? ,  què hem de fer per recuperar-nos el més  aviat possible?.

 

I encara més important , ens va explicar el perquè ? D’on surt l’energia que utilitzen els nostres músculs per rendir, quins tipus de carbohidrats existeixen,  quines són les reaccions de l’organisme davant la ingesta de carbohidrats de cadena llarga o de cadena curta, i moltes més coses.

Fem un resum dels principals temes de que vàrem parlar :

–          Els aliments integrals tenen carbohidrats que aporten energia durant un període més llarg que els aliments refinats. Ex. Es preferible prendre per esmorzar unes llesques de pa integral amb gall d’indi que de pa refinat.

–          La L glutamina és una aminoàcid important per afavorir la regeneració muscular i reduir la pèrdua de massa muscular ( catabolisme ). És recomanable prendre’l després de l’esforç, d’una operació quirúrgica o d’una malaltia.

–          La deshidratació comporta la pèrdua de sals i minerals i s’assocía a la pèrdua de rendiment físic. Per a evitar-ho es recomana prendre begudes isotòniques.

–          La L carnitina és un aminoàcid que ajuda a eliminar greixos i convertir aquests en font d’energia per a l’organisme. No és útil ni necessària en tots els casos i per a que ho sigui es recomana prendre-la ½  hora de l’esforç i en dejú.

–          Durant els primers 20-30 minuts no hi ha consum de greixos ja que l’organísme obté del glucògen l’energia que necessita.

–          La proteïna és important prendre-la desprès de l’activitat física, ja que ajuda a reconstruir la massa muscular. En els casos d’esports en que es requereix guanyar múscul també s’ha de prendre.

–          La temuda “pàjara” o baixada important de rendiment es produeix quan l’organisme ha consumit la reserva d’energia de que disposava i no l’hem alimentat convenientment.  Per evitar-la, durant l’esforç, s’ha d’aportar al cos carbohidrats de diferents tipus. I per no carregar el nostre estómac es recomanable combinar aliments com el plàtan, els fruits secs, etc amb els suplements esportius ( gels , barretes, etc ).

Com veus va ser molt interessant.

Si tens cap dubte ens ho preguntes i et buscarem la resposta.

Agrair a Nutrisport, no només la participació en la xerrada, sinó el seu suport i excel·lent servei al llarg dels 10 anys que portem treballant junts.

Les Coses Bones

C/ Major 12

Molins de Rei – 93 680 11 94

@lescosesbones – info@lescosesbones.com

https://www.lescosesbones.com

——————–

Ayer, en el marco de las charlas por 10 º aniversario de Les Coses Bones , pudimos compartir un rato con Nutrisport y con deportistas interesados ​​en la alimentación y los suplementos deportivos . Hablamos de proteínas , carbohidratos , grasas , carnitina , aminoácidos , bebidas isotónicas , y mucho más .

Nutrisport , de la mano de Joan Sacristan , nos hizo una explicación clara y muy interesante sobre qué necesita nuestro organismo cuando tiene que hacer una actividad deportiva . ¿Qué debemos comer antes ? , Como nos hemos de alimentar durante el ejercicio ? , ¿Qué debemos hacer para recuperarnos lo antes posible ? .

Y aún más importante , nos explicó el porqué ? De dónde sale la energía que utilizan nuestros músculos para rendir , qué tipos de carbohidratos existen, cuáles son las reacciones del organismo ante la ingesta de carbohidratos de cadena larga o de cadena corta , y muchas más cosas .

Hagamos un resumen de los principales temas de que hablamos :

– Los alimentos integrales tienen carbohidratos que aportan energía durante un período más largo que los alimentos refinados . Ej. Es preferible tomar el desayuno unas rebanadas de pan integral con pavo que de pan refinado .

– La L glutamina es una aminoácido importante para favorecer la regeneración muscular y reducir la pérdida de masa muscular ( catabolismo ) . Es recomendable tomarlo después del esfuerzo , de una operación quirúrgica o de una enfermedad .

– La deshidratación conlleva la pérdida de sales y minerales y se asocia a la pérdida de rendimiento físico . Para evitarlo se recomienda tomar bebidas isotónicas .

– La L carnitina es un aminoácido que ayuda a eliminar grasas y convertir estos en fuente de energía para el organismo . No es útil ni necesaria en todos los casos y para que lo sea se recomienda tomarla ½ hora del esfuerzo y en ayunas .

– Durante los primeros 20-30 minutos no hay quema de grasas ya que el organismo obtiene del glucógeno la energía que necesita.

– La proteína es importante tomarla después de la actividad física, ya que ayuda a reconstruir la masa muscular . En los casos de deportes en que se requiere ganar músculo también se debe tomar .

– La temida ” pájara ” o bajada importante de rendimiento se produce cuando el organismo ha consumido la reserva de energía de que disponía y no nos hemos alimentado convenientemente . Para evitarla, durante el esfuerzo , se debe aportar al cuerpo carbohidratos de diferentes tipos . Y para no cargar nuestro estómago es recomendable combinar alimentos como el plátano , los frutos secos , etc con los suplementos deportivos ( geles , barritas , etc ) .

Como ves fue muy interesante .

Si tienes alguna duda nos lo preguntas y te buscaremos la respuesta .

Agradecer a Nutrisport , no sólo la participación en la charla , sino su apoyo y excelente servicio a lo largo de los 10 años que llevamos trabajando juntos .

Les Coses Bones

C/ Major 12

Molins de Rei – 93 680 11 94

@lescosesbones – info@lescosesbones.com

https://www.lescosesbones.com

Alimentació esportiva i suplements esportius. Xerrada a Les Coses Bones Alimentació esportiva i suplements esportius. Xerrada a Les Coses Bones