Publicat el Feu un comentari

Les Nou Revelacions / Las Nueve Revelaciones (James Redfield)

(a continuación en castellano)

El llibre que avui m’ agradaria recomenar-te es titula “Les Nou Revelacions” i el seu autor es diu James Redfield.

Jo l’ he llegit ja diverses vegades i puc dir-te que és molt interessant i que en cada lectura aprens noves coses i descobreixes un nou missatge que et permet ampliar la teva visió particular del món.

El llibre explica la història d’un antic manuscrit que es troba al Perú i que en les seves pàgines conté les nou revelacions vitals per a comprendre i ser capaços d’ enfrontar-nos, més preparats, als reptes que ens van sorgint.

Es clar que a tots ens ha tocat viure en un món. molt difícil, amb moltes exigències per part de l’ambient que ens envolta (el treball, la família la societat… ), un món en el que la competitivitat preval per sobre de tot, en el que l’ individualisme ens porta a estar sempre en tensió i a ser més i més insolidari’s i a apartar-nos de la naturalesa i dels camins saludables que ens condueixen a aquesta.

Les Nou Revelacions ens parla del canvi que s’ està produint en la societat i que ens ha de portar en primer lloc a una millora individual, incrementant el propi nivell d’energia, i en segon lloc a un avanç de tota la societat, producte de la suma d’aquests increments d’ energia individuals.

Quines són i que ens diuen aquestes 9 Revelacions?

1ª Revelació. La Massa crítica.

La cultura humana està rebent els efectes d’un nou despertar espiritual. Un despertar que s’ origina en una Massa crítica d’ individus que experimenten la seva vida com una evolució espiritual, un viatge en el que ,etapa per etapa, s’ evoluciona coincidint amb l’ aparició de misterioses coincidències.

2ª Revelació. Un present més llarg.

Aquest despertar del que parla la primera revelació comporta la creació d’una nova i més complexa concepció del món. L’ estar atent a les coincidències, als fets sincronístics, ens obre al propòsit real de la vida humana sobre la Terra a la naturalesa real del nostre univers.

3ª Revelació. El problema de l’energia.

Vivim en un Univers format per energia dinàmica. Tots nosaltres i les coses que ens envolten són pura energia que podem sentir i intuir. És més, si som capaços de concentrar-nos en la direcció desitjada podem projectar la nostra energia, és a dir, podem influir en altres sistemes d’ energia i incrementar en la nostra vida la possibilitat de rebre coincidències.

4ª Revelació. La lluita pel poder.

Quan l’èsser humà trenca la connexió que l´uneix amb l’energia de l’ Univers, que es la font principal d’aquesta energia, ens sentim dèbils i insegurs. Llavors tendim a obtenir l’energia que ens falta de les altres persones que ens envolten. Adoptem un rol manipulador que ens permet “xuclar” l’energia dels altres.

Aquesta competència per l’energia es la font i causa dels conflictes entre persones.

5ª Revelació. El missatge dels místics.

Si som capaços de connectar internament amb l’energia que ens envolta, l’energia de l´Univers, veurem com la inseguretat i la violència desapareixen.

Sabrem que hem assolit aquesta connexió si tenim un sentiment d’ optimisme confiat i una continua sensació d’ amor.

6ª Revelació. Clarificar el passat.

La tendència a obtenir energia dels altres, que comenta la 4ª revelació, l’ aprenem des de petits, és un hàbit que desenvolupem amb nosaltres. En el moment que analitzem aquest hàbit i duem a terme una presa de consciència de la nostra manera pròpia i individual d’ exercir el control sobre els demes, descobrim la nostra personalitat més elevada, més noble, la nostra identitat evolutiva.

7ª Revelació. Unir-se al flux.

L’ evolució personal ens ha de portar a conèixer la nostra missió personal, i això intensifica el flux de coincidències que ens guien cap el nostre destí.

Els somnis i les intuïcions ens condueixen a les respostes de les preguntes que ens plantegem.

En aquest estadi de la nostra evolució hem d’estar molt atents a les coincidències, als processos de sincronicitat.

8ª Revelació. L’ ètica interpersonal.

La vuitena revelació parla de com aprenem els éssers humans a relacionar-nos els uns amb els altres i de com projectar l’energia als demes i evitar l’adicció a les persones.

Incideix en que establir una relació dependent amb una altra persona ens porta a perdre la connexió amb l’energia de l’ Univers per que tendim a destinar tota l’ atenció cap a aquella altra persona.

9ª Revelació. La cultura emergent.

A mesura que evolucionem cap a la realització de les nostres missions espirituals, els mitjans tecnològics de supervivència s’automatitzaran completament i els éssers humans es concentraran totalment en estats sincronístics d’ energia.

Això ens farà més espirituals i tancarà el cercle de naixement i mort.

A aquestes nou revelacions els segueixen una desena i una onzena, que desenvolupa el mateix autor en llibres posteriors.

L’ autor fuig en tot moment de caure en el que podríem anomenar un sectarisme o a incitar a creure en una religió concreta. L’objectiu final es guiar l’ evolució personal de cadascú, i en aquesta evolució i tenen cabuda pràctiques de les diferents religions com la cristina, la budista, etc. La meditació, la visualització, etc. són eines molt importants amb el desenvolupament personal.

Estic segur que si el llegeixes t’ agradarà.

www. lescosesbones.com c/Major, 12 Molins de Rei. Tel.  93 680 11 94

…………………

El libro que hoy me gustaría recomendarte se titula ” Las Nueve Revelaciones” y su autor se llama James Redfield.

Yo lo he leído varias veces y puedo decirte que es muy interesante y que en cada lectura aprendes nuevas cosas y descubres un nuevo mensaje que te permite ampliar tu visión particular del mundo.

El libro nos explica la historia de un antiguo manuscrito que se encuentra en Perú y que en sus páginas contiene las nueve revelaciones vitales para comprender y ser capaces de enfrentarnos, mas preparados , a los retos que nos surgen.

Es claro que a todos nos ha tocado vivir en un mundo difícil, con muchas exigencias por el ambiente de nuestro entorno, (el trabajo, la familia, la sociedad…), un mundo en el que la competitividad prevalece sobretodo, en el que el individualismo nos lleva a estar siempre en tensión y a ser más y más insolidarios y a apartarnos de la naturaleza y de los caminos saludables que nos conducen a esta.

Las Nueve Revelaciones nos habla del cambio que ya se esta produciendo en la sociedad y nos ha de llevar en primer lugar a una mejora individual, incrementando nuestro propio nivel de energía, y en segundo lugar a un avance de toda la sociedad, producto de la suma de todos estos incrementos de energía individuales.

¿Cuales son y que nos dicen estas 9 revelaciones?

1ª Revelación. La Masa crítica.

La cultura humana esta recibiendo los efectos de un nuevo despertar espiritual. Un despertar que se origina en una masa crítica de individuos que experimenten su vida como una evolución espiritual, un viaje en el que ,etapa por etapa, se evoluciona coincidiendo con la parición de misteriosas coincidencias.

2ª Revelación. Un presente más largo.

Este despertar del que habla la primera revelación comporta la creación de una nova y más compleja concepción del mundo. El estar atento a las coincidencias, a los hechos sincronísticos, nos abre al propósito real de la vida humana sobre la Tierra a la naturaleza real de nuestro universo.

3ª Revelación. El problema de la energía.

Vivimos en un Universo formado por energía. dinámica. Todos nosotros y las cosas de nuestro entorno son pura energía. que podemos sentir e intuir. Es más, si somos capaces de concentrarnos en la dirección deseada podemos proyectar nuestra energía. Es decir podemos influir en otros sistemas de energía. e incrementar en nuestra vida la posibilidad de recibir coincidencias.

4ª Revelación. La lucha por el poder.

Cuando el ser humano rompe la conexión que le une con la energía. del Universo, que es la fuente principal de esta energía., nos sentimos débiles e inseguros. Entonces tendemos a obtener la energía. que nos hace falta de las otras personas de nuestro entorno. Adoptemos un rol manipulador que nos permite absorber la energía. de los otros.

Esta competencia por la energía. es la fuente de los conflictos entre personas.

5ª Revelación. El mensaje de los místicos.

Si somos capaces de conectar internamente con la energía. de nuestro entorno, la energía. del Universo, veremos como la inseguridad y la violencia desaparecen.

Sabremos que hemos llegado a esta conexión si tenemos un sentimiento de optimismo confiado y una continua sensación de amor.

6ª Revelación. Clarificar el pasado.

La tendencia a obtener energía. de los otros, que comenta la 4ª revelación, la aprendemos desde pequeños, es un hábito que desarrollamos con nosotros. En el momento que analizamos este hábito y tomamos conciencia de nuestra forma propia e individual de ejercer el control sobre los demás, descubrimos nuestra personalidad más elevada, más noble, nuestra identidad más evolutiva.

7ª Revelación. Unirse al flujo.

La evolución personal nos ha de llevar a conocer nuestra misión personal, y esto intensifica el flujo de coincidencias que nos guían hacia nuestro destino.

Los sueños y las intuiciones nos conducen a las respuestas de las preguntas que nos planteamos.

En este estadio de nuestra evolución tenemos que estar atentos a las coincidencias, a los procesos de sincronicidad.

8ª Revelación. La ética interpersonal.

La octava revelación habla de como aprendemos los seres humanos a relacionarnos los unos con los otros y como proyectar la energía. a los demás y evitar la adición a las personas.

Incide en que establecer una relación dependiente con otra persona nos lleva a perder la conexión con la energía. del Universo porque tendemos a destinar toda la atención hacia aquella otra persona.

9ª Revelación. La cultura emergente

A medida que evolucionamos hacia la realización de nuestras misiones espirituales, los medios tecnológicos de supervivencia se automatizara completamente y los seres humanos se concentraran totalmente en estados sincronísticos de energía.

Esto nos hará más espirituales y cerrará el círculo de nacimiento y muerte.

A estas nueve revelaciones le siguen una décima y una undécima que desarrolla el mismo autor en libros posteriores.

El autor huye en todo momento de caer en lo que podríamos denominar un sectarismo o a incitar a creer en una religión concreta. El objetivo final es guiar la evolución personal de cada uno, y en esta evolución tienen cabida prácticas de las diferentes religiones como la cristina, la budista, etc. La meditación, la visualización, etc son herramientas muy importantes en el desarrollo personal.

Estoy seguro que si lo lees te gustará.

www. lescosesbones.com c/Major, 12 Molins de Rei. Tfno.  93 680 11 94

Publicat el Feu un comentari

El Secret / El Secreto

(a continuación en castellano)

Li vaig demanar fa un temps al meu amic David que m’expliqués que ha representat per a ell la lectura del llibre El Secret, de Rhonda Byrne. I després d’un període de reflexió ha tingut l’amabilitat de redactar aquest text que seguidament pots llegir i en el qual es mostren pensaments i casos pràctics, palpables, del que comporta entendre i dur a terme els ensenyaments que ens transmet el llibre.

Breument diré que la Llei de l’Atracció que explica El Secret es basa de manera fonamental en que les persones atraiem totes les coses bones o dolentes que vivim.

Al llibre s’afirma que els éssers humans funcionem de manera similar a enormes antenes transmissores enviant i rebent diversos missatges a i de l’univers, de manera que depenent de la freqüència en la que ens sintonitzem són el tipus de coses que rebrem, per exemple, en sintonitzar el nostre pensament en idees sobre la riquesa, eventualment rebrem riquesa.

Tan sols has de demanar a l’Univers qualsevol cosa que desitges i aquest te la concedirà.

Aquesta afirmació resulta bastant polèmica ja que en aparença el mètode és bastant simplista.

La transformació dels pensaments en coses tangibles és un dels principals fonaments de la Llei d’Atracció i del Secret.

D’altra banda, la senyora Byrne afirma que l’univers no entén les negacions, així que no hauràs de sol·licitar a l’univers coses com “no Vull emmalaltir ” ja que en ignorar les negacions, l’univers acabaria entenent “Vull emmalaltir, la qual cosa és sens dubte exactament oposat al teu desig”.

Algunes idees bàsiques d’El Secret són les següents :

  • El Secret et dóna tot el que vols: felicitat, salut i riquesa. Bob Proctor.
  • Teu pots tenir, fer o ser tot el que vulguis. Dr. Joe Vitale.
  • Podem tenir qualsevol cosa que elegim, no importa que tan gran sigui. En quin tipus de casa vols viure? Quin tipus de negoci vols tenir? Vols aconseguir major èxit? Què és el que realment desitges? John Assaraf.
  • Aquest és el Gran Secret de la Vida. Dr John Demartini

En David fa la següent aportació :

La meva experiència amb “El Secret”

Vaig llegir “El Secret” ara fa un temps, no recordo si mesos o més d’un any, però en tot cas temps suficient per poder valorar si m’ha canviat la vida i poder explicar la meva experiència intentant posar en pràctica les seves indicacions.

Vaig llegir “El Secret” en una etapa en que em venia de gust aprofundir per la via del coneixement en aquells aspectes més profunds de la existència humana, com el sentit de la vida, l’existència de Deu o la recerca de la felicitat. Tot va començar amb “Las nueve revelaciones”, el primer llibre que em fa veure que a la vida hi havia quelcom més que racionalisme i materialisme. Desprès van arribar els llibres que jo anomeno de management emocional (“Quien se ha comido mi queso”, “La paradoja”, “Fish”,…). Per acabar d’embolicar el meu cervell, vaig llibres de ciència (com “El viatge a la felicitat”, de l’Eduardo Punset) i sobre àngels i la seva energia.

Vaig llegir “El Secret” just acabat “La bona sort”, llibre que podríem catalogar d’autoajuda però que ja obria el camí a una forma d’entendre la vida com una font d’oportunitats, en la que cal preparar-te a tu mateix i preparar el teu entorn per tal d’aconseguir allò que busques. Crec que és important explicar-ho perquè aquestes lectures em van fer obrir la ment, i em van fer estar disposat a experimentar situacions noves que uns anys enrere hagués refusat d’entrada.

Respecte el contingut del llibre, només diré que no em vaig plantejar la veracitat de la seva literalitat, de la mateixa manera que no cal fer-ho amb la Bíblia, però tampoc vaig buscar-li interpretacions complicades. Senzillament vaig fer cas al consell que envolta tot el llibre: Si vols una cosa, actua com si ja la tinguessis, i l’aconseguiràs.

El resultat? Uns quants de materials: puc dir que ha millorat la meva feina, que m’han tocat rifes, que m’han presentat a les persones adequades en el moment oportú, que ara sempre trobo lloc per aparcar… Algun de negatiu? Estava molt capficat amb la grip A, de forma que fins i tot a la feina vaig començar a escriure cada setmana una espècie de pla de contingència per si jo fallava… i a les 3 setmanes la vaig agafar. Algun de divertit? Per primera vegada a la meva vida m’ha tocat la figureta al tortell de reis !

Però el canvi més important és que ara sento que amb la meva actitud positiva, tant de pensament com d’accions, puc fer moure el mon en benefici propi. Tinc la sensació d’esta sembrant contínuament i que, per tant, tard o d’hora recolliré els fruits. Realment, i tornant al llibre, tinc la sensació que els meus pensaments positius em tornen en forma de coses tangibles.

David Navarro Valbuena

Economista i col·laborador de Les Coses Bones

Les Coses Bones

C/ Major 12.  93 680 11 94

info@lescosesbones.com

http://www.facebook.com/LesCosesBones

http://www.twitter.com/lescosesbones

……………………….

El Secreto 

El Universo y la Ley de la atracción.

Le pedí hace un tiempo a mi amigo David que me explicara que ha representado para él la lectura del libro El Secreto, de Rhonda Byrne. Y tras un período de reflexión ha tenido la amabilidad de redactar este texto que seguidamente puedes leer y en el que se muestran pensamientos y casos prácticos, palpables, de lo que conlleva entender y llevar a termino las enseñanzas que nos transmite el libro.

Brevemente diré que· El secreto se basa de manera fundamental en algo que se conoce como la “Ley de Atracción” que consiste en la idea de que las personas atraemos todas las cosas buenas o malas que vivimos.

En el libro se afirma que los seres humanos funcionamos de manera similar a enormes antenas transmisoras enviando y recibiendo diversos mensajes a y del universo, de manera que dependiendo de la frecuencia en la que nos sintonicemos son el tipo de cosas que recibiremos, por ejemplo, al sintonizar nuestro pensamiento en ideas acerca de la riqueza,eventualmente recibiremos riqueza. Tu solo debes pedir al Universo cualquier cosa que deseas y este te la concederá.

Esta afirmación resulta bastante polémica ya que en apariencia el método es bastante simplista.

La transformación de los pensamientos en cosas tangibles es uno de los principales fundamentos de la Ley de Atracción y del Secreto.

Por otra parte, la señora Byrne afirma que el universo no entiende las negaciones, así que no deberás solicitar al universo cosas como “No quiero enfermarme” ya que al ignorar las negaciones, el universo terminaría entendiendo “Quiero enfermarme”, lo cual es por supuesto exactamente opuesto a tu deseo.

Algunas ideas básicas de El Secreto son las siguientes :

  • El Secreto te da todo lo que quieres: felicidad, salud y riqueza. Bob proctor.
  • Tu puedes tener, hacer o ser todo lo que quieras. Dr. Joe Vitale.
  • Podemos tener cualquier cosa que elijamos, no importa que tan grande sea. ¿En que tipo de casa quieres vivir? ¿Qué tipo de negocio quieres tener? ¿Quieres lograr mayor éxito? ¿Qué es lo que realmente deseas? John Assaraf.
  • Este es el Gran Secreto de la Vida. Dr John Demartini

David hace la siguiente aportación :

Mi experiencia con “El Secreto”

Leí “El Secreto” ahora hace un tiempo, no recuerdo si meses o más de un año, pero en todo caso tiempo suficiente para poder valorar si me ha cambiado la vida y poder explicar mi experiencia intentando poner en práctica sus indicaciones.

Leí “El Secreto” en una etapa en que me apetecía profundizar por la vía del conocimiento en aquellos aspectos más profundos de la existencia humana, como el sentido de la vida, la existencia de Dios o la búsqueda de la felicidad. Todo empezó con “Las nueve revelaciones”, el primer libro que me hace ver que en la vida había algo más que racionalismo y materialismo. Después llegaron los libros que yo llamo de managementQuien se ha comido mí queso”, “La paradoja”, “Fish”…). Para acabar de liar a mi cerebro, leí libros de ciencia (como “El viaje a la felicidad”, de Eduardo Punset) y sobre ángeles y su energía.

Leí “El Secreto” inmediatamente después de acabar “La buena suerte”, libro que podríamos catalogar de autoayuda pero que ya abría el camino a una forma de entender la vida como una fuente de oportunidades, en la que tienes que prepararte a ti mismo y preparar tu entorno con el fin de conseguir aquello que buscas. Creo que es importante explicarlo porque estas lecturas me hicieron abrir la mente, y me hicieron estar dispuesto a experimentar situaciones nuevas que unos años atrás hubiera rehusado de entrada.

Respecto del contenido del libro, sólo diré que no me planteé la veracidad de su literalidad, de la misma manera que no hay que hacerlo con la Biblia, pero tampoco le busqué interpretaciones complicadas. Sencillamente hice caso al consejo que rodea todo el libro: Si quieres una cosa, actúa como si ya la tuvieras, y lo conseguirás.

¿El resultado? Unos cuantos de materiales: puedo decir que ha mejorado mi trabajo, que me han tocado rifas, que me han presentado a las personas adecuadas en el momento oportuno, que ahora siempre encuentro lugar para aparcar …·¿Alguno de negativo? Estaba muy preocupado con la gripe A, de forma que incluso en el trabajo empecé a escribir cada semana una especie de plan de contingencia por si yo fallaba … y a las 3 semanas la cogí. ¿Alguno divertido? ¡Por primera vez a mi vida me ha tocado la sorpresa en el roscón de reyes!

Pero el cambio más importante es que ahora oigo que con mi actitud positiva, tanto de pensamiento como de acciones, puedo hacer mover el mundo en beneficio propio. Tengo la sensación de estar sembrando continuamente y que, por lo tanto, tarde o temprano recogeré los frutos.

Realmente, y volviendo al libro, tengo la sensación que mis pensamientos positivos me retornan en forma de cosas tangibles.

David Navarro Valbuena

Economista y colaborador de Les Coses Bones

Les Coses Bones

C/ Major 12.  93 680 11 94

info@lescosesbones.com

http://www.facebook.com/LesCosesBones

http://www.twitter.com/lescosesbones