Publicat el Feu un comentari

El Secret / El Secreto

(a continuación en castellano)

Li vaig demanar fa un temps al meu amic David que m’expliqués que ha representat per a ell la lectura del llibre El Secret, de Rhonda Byrne. I després d’un període de reflexió ha tingut l’amabilitat de redactar aquest text que seguidament pots llegir i en el qual es mostren pensaments i casos pràctics, palpables, del que comporta entendre i dur a terme els ensenyaments que ens transmet el llibre.

Breument diré que la Llei de l’Atracció que explica El Secret es basa de manera fonamental en que les persones atraiem totes les coses bones o dolentes que vivim.

Al llibre s’afirma que els éssers humans funcionem de manera similar a enormes antenes transmissores enviant i rebent diversos missatges a i de l’univers, de manera que depenent de la freqüència en la que ens sintonitzem són el tipus de coses que rebrem, per exemple, en sintonitzar el nostre pensament en idees sobre la riquesa, eventualment rebrem riquesa.

Tan sols has de demanar a l’Univers qualsevol cosa que desitges i aquest te la concedirà.

Aquesta afirmació resulta bastant polèmica ja que en aparença el mètode és bastant simplista.

La transformació dels pensaments en coses tangibles és un dels principals fonaments de la Llei d’Atracció i del Secret.

D’altra banda, la senyora Byrne afirma que l’univers no entén les negacions, així que no hauràs de sol·licitar a l’univers coses com “no Vull emmalaltir ” ja que en ignorar les negacions, l’univers acabaria entenent “Vull emmalaltir, la qual cosa és sens dubte exactament oposat al teu desig”.

Algunes idees bàsiques d’El Secret són les següents :

  • El Secret et dóna tot el que vols: felicitat, salut i riquesa. Bob Proctor.
  • Teu pots tenir, fer o ser tot el que vulguis. Dr. Joe Vitale.
  • Podem tenir qualsevol cosa que elegim, no importa que tan gran sigui. En quin tipus de casa vols viure? Quin tipus de negoci vols tenir? Vols aconseguir major èxit? Què és el que realment desitges? John Assaraf.
  • Aquest és el Gran Secret de la Vida. Dr John Demartini

En David fa la següent aportació :

La meva experiència amb “El Secret”

Vaig llegir “El Secret” ara fa un temps, no recordo si mesos o més d’un any, però en tot cas temps suficient per poder valorar si m’ha canviat la vida i poder explicar la meva experiència intentant posar en pràctica les seves indicacions.

Vaig llegir “El Secret” en una etapa en que em venia de gust aprofundir per la via del coneixement en aquells aspectes més profunds de la existència humana, com el sentit de la vida, l’existència de Deu o la recerca de la felicitat. Tot va començar amb “Las nueve revelaciones”, el primer llibre que em fa veure que a la vida hi havia quelcom més que racionalisme i materialisme. Desprès van arribar els llibres que jo anomeno de management emocional (“Quien se ha comido mi queso”, “La paradoja”, “Fish”,…). Per acabar d’embolicar el meu cervell, vaig llibres de ciència (com “El viatge a la felicitat”, de l’Eduardo Punset) i sobre àngels i la seva energia.

Vaig llegir “El Secret” just acabat “La bona sort”, llibre que podríem catalogar d’autoajuda però que ja obria el camí a una forma d’entendre la vida com una font d’oportunitats, en la que cal preparar-te a tu mateix i preparar el teu entorn per tal d’aconseguir allò que busques. Crec que és important explicar-ho perquè aquestes lectures em van fer obrir la ment, i em van fer estar disposat a experimentar situacions noves que uns anys enrere hagués refusat d’entrada.

Respecte el contingut del llibre, només diré que no em vaig plantejar la veracitat de la seva literalitat, de la mateixa manera que no cal fer-ho amb la Bíblia, però tampoc vaig buscar-li interpretacions complicades. Senzillament vaig fer cas al consell que envolta tot el llibre: Si vols una cosa, actua com si ja la tinguessis, i l’aconseguiràs.

El resultat? Uns quants de materials: puc dir que ha millorat la meva feina, que m’han tocat rifes, que m’han presentat a les persones adequades en el moment oportú, que ara sempre trobo lloc per aparcar… Algun de negatiu? Estava molt capficat amb la grip A, de forma que fins i tot a la feina vaig començar a escriure cada setmana una espècie de pla de contingència per si jo fallava… i a les 3 setmanes la vaig agafar. Algun de divertit? Per primera vegada a la meva vida m’ha tocat la figureta al tortell de reis !

Però el canvi més important és que ara sento que amb la meva actitud positiva, tant de pensament com d’accions, puc fer moure el mon en benefici propi. Tinc la sensació d’esta sembrant contínuament i que, per tant, tard o d’hora recolliré els fruits. Realment, i tornant al llibre, tinc la sensació que els meus pensaments positius em tornen en forma de coses tangibles.

David Navarro Valbuena

Economista i col·laborador de Les Coses Bones

Les Coses Bones

C/ Major 12.  93 680 11 94

info@lescosesbones.com

http://www.facebook.com/LesCosesBones

http://www.twitter.com/lescosesbones

……………………….

El Secreto 

El Universo y la Ley de la atracción.

Le pedí hace un tiempo a mi amigo David que me explicara que ha representado para él la lectura del libro El Secreto, de Rhonda Byrne. Y tras un período de reflexión ha tenido la amabilidad de redactar este texto que seguidamente puedes leer y en el que se muestran pensamientos y casos prácticos, palpables, de lo que conlleva entender y llevar a termino las enseñanzas que nos transmite el libro.

Brevemente diré que· El secreto se basa de manera fundamental en algo que se conoce como la “Ley de Atracción” que consiste en la idea de que las personas atraemos todas las cosas buenas o malas que vivimos.

En el libro se afirma que los seres humanos funcionamos de manera similar a enormes antenas transmisoras enviando y recibiendo diversos mensajes a y del universo, de manera que dependiendo de la frecuencia en la que nos sintonicemos son el tipo de cosas que recibiremos, por ejemplo, al sintonizar nuestro pensamiento en ideas acerca de la riqueza,eventualmente recibiremos riqueza. Tu solo debes pedir al Universo cualquier cosa que deseas y este te la concederá.

Esta afirmación resulta bastante polémica ya que en apariencia el método es bastante simplista.

La transformación de los pensamientos en cosas tangibles es uno de los principales fundamentos de la Ley de Atracción y del Secreto.

Por otra parte, la señora Byrne afirma que el universo no entiende las negaciones, así que no deberás solicitar al universo cosas como “No quiero enfermarme” ya que al ignorar las negaciones, el universo terminaría entendiendo “Quiero enfermarme”, lo cual es por supuesto exactamente opuesto a tu deseo.

Algunas ideas básicas de El Secreto son las siguientes :

  • El Secreto te da todo lo que quieres: felicidad, salud y riqueza. Bob proctor.
  • Tu puedes tener, hacer o ser todo lo que quieras. Dr. Joe Vitale.
  • Podemos tener cualquier cosa que elijamos, no importa que tan grande sea. ¿En que tipo de casa quieres vivir? ¿Qué tipo de negocio quieres tener? ¿Quieres lograr mayor éxito? ¿Qué es lo que realmente deseas? John Assaraf.
  • Este es el Gran Secreto de la Vida. Dr John Demartini

David hace la siguiente aportación :

Mi experiencia con “El Secreto”

Leí “El Secreto” ahora hace un tiempo, no recuerdo si meses o más de un año, pero en todo caso tiempo suficiente para poder valorar si me ha cambiado la vida y poder explicar mi experiencia intentando poner en práctica sus indicaciones.

Leí “El Secreto” en una etapa en que me apetecía profundizar por la vía del conocimiento en aquellos aspectos más profundos de la existencia humana, como el sentido de la vida, la existencia de Dios o la búsqueda de la felicidad. Todo empezó con “Las nueve revelaciones”, el primer libro que me hace ver que en la vida había algo más que racionalismo y materialismo. Después llegaron los libros que yo llamo de managementQuien se ha comido mí queso”, “La paradoja”, “Fish”…). Para acabar de liar a mi cerebro, leí libros de ciencia (como “El viaje a la felicidad”, de Eduardo Punset) y sobre ángeles y su energía.

Leí “El Secreto” inmediatamente después de acabar “La buena suerte”, libro que podríamos catalogar de autoayuda pero que ya abría el camino a una forma de entender la vida como una fuente de oportunidades, en la que tienes que prepararte a ti mismo y preparar tu entorno con el fin de conseguir aquello que buscas. Creo que es importante explicarlo porque estas lecturas me hicieron abrir la mente, y me hicieron estar dispuesto a experimentar situaciones nuevas que unos años atrás hubiera rehusado de entrada.

Respecto del contenido del libro, sólo diré que no me planteé la veracidad de su literalidad, de la misma manera que no hay que hacerlo con la Biblia, pero tampoco le busqué interpretaciones complicadas. Sencillamente hice caso al consejo que rodea todo el libro: Si quieres una cosa, actúa como si ya la tuvieras, y lo conseguirás.

¿El resultado? Unos cuantos de materiales: puedo decir que ha mejorado mi trabajo, que me han tocado rifas, que me han presentado a las personas adecuadas en el momento oportuno, que ahora siempre encuentro lugar para aparcar …·¿Alguno de negativo? Estaba muy preocupado con la gripe A, de forma que incluso en el trabajo empecé a escribir cada semana una especie de plan de contingencia por si yo fallaba … y a las 3 semanas la cogí. ¿Alguno divertido? ¡Por primera vez a mi vida me ha tocado la sorpresa en el roscón de reyes!

Pero el cambio más importante es que ahora oigo que con mi actitud positiva, tanto de pensamiento como de acciones, puedo hacer mover el mundo en beneficio propio. Tengo la sensación de estar sembrando continuamente y que, por lo tanto, tarde o temprano recogeré los frutos.

Realmente, y volviendo al libro, tengo la sensación que mis pensamientos positivos me retornan en forma de cosas tangibles.

David Navarro Valbuena

Economista y colaborador de Les Coses Bones

Les Coses Bones

C/ Major 12.  93 680 11 94

info@lescosesbones.com

http://www.facebook.com/LesCosesBones

http://www.twitter.com/lescosesbones