Publicat el Feu un comentari

La melatonia. Propietats i consells / La melatonina. Propiedades y consejos.

( a continuación en castellano )

melatonina a les coses noves de molins de reiA la xerrada que vàrem assistir el passat dia 21 de setembre sobre les propietats de la melatonina, va quedar ben clar que en la secreció de melatonina influeixen varis factors, entre ells la quantitat de serotonina que sintetitzem durant el dia, l’hora en la que sopem, el que sopem, la quantitat de triptòfan que assimilem a traves de l’alimentació,..

 

Per què necessitem estar en uns nivells adequats de melatonina?

Continua la lectura de La melatonia. Propietats i consells / La melatonina. Propiedades y consejos.

Publicat el Feu un comentari

Como evitar el insomnio con remedios naturales. / Com evitar l’insomni amb remeis naturals.

( Tot seguit en català )

insomnio, como combatirlo con remedios naturales


C
omo evitar  el insomnio.

El insomnio es un trastorno del sueño muy molesto y limitador. Y no solo afecta al propio hecho de dormir sino que también afecta otros ámbitos de nuestra vida, como nuestro estado anímico, físico, la capacidad de concentración y de atención, etc.

Sin descansar correctamente y las horas necesarias nuestro cuerpo se resiente y  el rendimiento del mismo baja debido a la fatiga.

Os proponemos una serie de reglas sencillas para intentar evitar el insomnio, con remedios naturales.

1ª. A la cama solo cuando tengas sueño. La actividad física que has realizado durante el día tiene que haber sido suficiente para que llegues con una ligera sensación de fatiga.

2ª.  Es recomendable respetar los ritmos biológicos de nuestro organismo, ya sabemos que esto es difícil debido a nuestro ritmo de vida, pero tienes que intentar irte a dormir cada día a la misma hora.

3º. Seguir un mismo patrón de actividades antes de irte a dormir es bueno, así le indicas a tu organismo que se acerca la hora de dormir.

4º. Siempre es recomendable realizar al final del día alguna actividad relajante, ejercicio suave como el que puede conllevar una sesión de estiramientos, yoga, reiki, o quizás un meditación.

5ª. El entorno donde vayamos a dormir también tiene una importancia relevante. Un buen colchón, una habitación limpia y ordenada son complementos indispensables para el buen descanso.

6ª.  La melatonina es una substancia que puede ayudarnos a conciliar el sueño sin tener que recurrir a los remedios químicos.

7ª. Otros remedios naturales que van a ayudarnos en la relajación e inducción al sueño son la valeriana, la pasiflora, la tila. Todas ellas plantas medicinales, remedios naturales.

8ª. La alimentación también puede ayudarnos ya que hay alimentos como el plátano, el arroz, la avena o el arroz ricos en melatonina y otros como la leche, el queso blanco o la almendras ricas en triptófano, precursor de la serotonina.

9ª. Como mineral podemos recomendar el magnesio, el cual tiene un efecto relajante sobre el sistema

10ª. Además de lo anterior, disponen de diferentes productos de dietética que  combinan diferentes remedios naturales, sumando los efectos beneficiosos que tienen por separado.

Por citarte algunos de ellos recomendarte por ejemplo  Relavan noche d’Herbovita, Melatonova de Novadiet o Sedaner de Soria Natural.

Cualquiera de ellos lo puedes encontrar en Les Coses Bones, donde además te ampliaremos la información que necesites.

A tu disposición.

Les Coses Bones de Molins de Rei.

C/ Major 12

Molins de Rei

93 680 11 94  – @lescosesbones

—————

insomni, remeis naturals, plantes medicinals

Com evitar l’insomni.

L’insomni és un trastorn del son molt molest i limitador. I no només afecta el propi fet de dormir sinó que també afecta altres àmbits de la nostra vida, com el nostre estat anímic, físic, la capacitat de concentració i d’atenció, etc.

Sense descansar correctament i les hores necessàries nostre cos es ressent i el rendiment d’aquest baixa a causa de la fatiga.

Us proposem una sèrie de regles senzilles per intentar evitar l‘insomni.

1 ª. Al llit només quan tinguis son. L’activitat física que has realitzat durant el dia ha d’haver estat suficient perquè arribis amb una lleugera sensació de fatiga.

2 ª. És recomanable respectar els ritmes biològics del nostre organisme, ja sabem que això és difícil a causa del nostre ritme de vida, però has d’intentar anar a dormir cada dia a la mateixa hora.

3 º. Seguir un mateix patró d’activitats abans d’anar a dormir és bo, així li indiques al teu organisme que s’acosta l’hora de dormir.

4. Sempre és recomanable realitzar al final del dia alguna activitat relaxant, exercici suau com el que pot comportar una sessió d’estiraments, ioga, reiki, o potser un meditació.

5 ª. L’entorn on anem a dormir també té una importància rellevant. Un bon matalàs, una habitació neta i ordenada són complements indispensables per al bon descans.

6 ª. La melatonina és una substància que pot ajudar-nos a agafar el son sense haver de recórrer als remeis químics.

7 ª. Altres remeis naturals que ens ajudaran en la relaxació i inducció al somni són la valeriana, la passiflora, la til · la. Totes elles plantes medicinals, remeis naturals.

8 ª. L’alimentació també pot ajudar-nos ja que hi ha aliments com el plàtan, l’arròs, la civada o l’arròs rics en melatonina i altres com la llet, el formatge blanc o la ametlles riques en triptòfan, precursor de la serotonina.

9 ª. Com mineral podem recomanar el magnesi, el qual té un efecte relaxant sobre el sistema

10 ª. A més d’això, disposen de diferents productes de dietètica que combinen diferents remeis naturals, sumant els efectes beneficiosos que tenen per separat.

Per citar-te alguns d’ells recomanar per exemple Relavan noche d’Herbovita, Melatonova de Novadiet o Sedaner de Soria Natural.

Qualsevol d’ells el pots trobar a Les Coses Bones, on a més et ampliarem la informació que necessitis.

A la teva disposició.

Les Coses Bones de Molins de Rei.

C/ Major 12

Molins de Rei

93 680 11 94  – @lescosesbones